Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica UP

Management turističnih podjetij B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani organizator turizma(VS)
Kraj izvajanja: Portorož

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji študijskega programa so posredovati interdisciplinarna znanja, potrebna za razumevanje turistične stroke in dinamike domačega in mednarodnega turističnega gospodarstva, posredovanje temeljnih znanj za vodenje poslovnih sistemov v turizmu oz. njihovih sestavnih delov, posredovanje interdisciplinarnega in multidisciplinarnega znanja za potrebe razumevanja hotelske, gostinske, turistične in igralniške stroke, posredovanje poglobljenega strokovnega znanja s področja poslovanja prehrambenih in nastanitvenih gostinskih obratov, turističnih agencij in organizatorjev turističnih potovanj ter dopolnilnih turističnih dejavnosti, posredovati temeljna znanja in spretnosti s področja marketinga, potrebnih za razumevanje procesov trženja, uporabo orodij za trženjske raziskave turističnih trgov, oblikovanje turističnih produktov in njihovo mednarodno trženje, usposabljanje študentov za samostojna strokovna in vodstvena dela v turističnem gospodarstvu in v dejavnostih povezanih s turizmom ter posredovati jezikovna znanja in spretnosti, potrebna za uspešno komunikacijo v medkulturnem okolju.

Diplomanti se lahko zaposlijo v katerikoli dejavnosti znotraj turističnega sektorja: nastanitveni in prehrambeni gostinski obrati, potovalne in turistične agencije, dopolnilne turistične dejavnosti. Obenem pa še v drugih s turizmom povezanih dejavnostih.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit po katerem koli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Management turističnih podjetij (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 90 111 49 Brez omejitve
2021/22 2 49 20 27 Brez omejitve
2020/21 1 90 63 62 Brez omejitve
2020/21 2 36 17 21 Brez omejitve
2019/20 1 90 85 90 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 50
2019/20 2 19 27 19 Omejitev, minimum je 63
2018/19 1 90 74 79 Brez omejitve
2018/19 2 26 19 24 Brez omejitve
2017/18 1 80 59 64 Brez omejitve
2017/18 2 27 28 27 Omejitev, minimum je 47
2016/17 1 70 83 71 Omejitev, minimum je 53
2016/17 2 14 12 14 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60
2015/16 1 70 103 72 Omejitev, minimum je 63
2015/16 2 9 23 9 Omejitev, minimum je 64
2014/15 1 70 89 72 Omejitev, minimum je 56
2014/15 2 12 34 12 Omejitev, minimum je 66
2013/14 1 50 41 50 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 55
2013/14 2 16 33 16 Omejitev, minimum je 60
2012/13 1 50 34 37 Brez omejitve
2012/13 2 19 31 22 Omejitev, minimum je 59
2011/12 1 70 31 24 Brez omejitve
2011/12 2 52 26 30 Brez omejitve
2010/11 1 70 41 47 Brez omejitve
2010/11 2 34 15 19 Brez omejitve
2009/10 1 50 38 40 Brez omejitve
2009/10 2 19 20 19 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 51
2008/09 1 50 59 52 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60
2008/09 2 20 9 12 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane