UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Agronomija B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir agronomije (VS)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Agronomija interdisciplinarno združuje različna znanstvena področja in pristope pri sodobni pridelavi rastlin, in njen temeljni cilj je zagotavljanje zdrave in zadostne hrane za rastoče svetovno prebivalstvo. Zaradi podnebnih sprememb, omejenosti naravnih virov in onesnaževanja okolja, se agronomija nenehno razvija in ni osredotočena le na pridelavo in razumevanje delovanja rastlin. Glavno vodilo sodobne agronomije je agroekologija, ki temelji na skrbnem poznavanju ekosistemskih procesov, kroženja hranil, biotske raznovrstnosti in vzpostavljanju ravnotežja med agronomskimi praksami ter naravnim okoljem. Specifičnost in prednosti slovenskega pridelovalnega območja izkazujejo potrebo po mladih agronomih, ki bodo stremeli k razvoju inovativnih in trajnostnih agronomskih praks.

Študij agronomije ponuja širok spekter znanj, ki omogočajo poznavanje medsebojnih odnosov organizmov in ekoloških dejavnikov v agroekosistemu, vzgojo odpornih rastlin ob podpori genetike in sodobne biotehnologije, obvladovanje bolezni in škodljivih organizmov rastlin ter razumevanje potreb potrošnikov. Temeljna naravoslovna znanja so nadgrajena z vsebinami rastlinske pridelave (biotehnike), poseben poudarek je namenjen genetiki, žlahtnjenju rastlin in biotehnologiji, ki omogočajo izboljšanje lastnosti kmetijskih rastlin. Obvezne vsebine agroekologije, varstva rastlin, rabe tal in varstva narave so nadgrajene še z zootehniko in gospodarjenjem z gozdovi, ki omogočajo celostno obravnavo agrarnega ekosistema in koncept krožnega gospodarstva. Študijski program ponuja tudi vsebine, povezane z upravljanjem končnih kmetijskih pridelkov in predelavo v izdelke z dodano vrednostjo. Vsebine so nadgrajene z družbenimi vedami (ekonomika, podjetništvo, trženje), ki dajejo študentom kompetence, potrebne za vzpostavljanje lastnih podjetij in samozaposlovanje ter znanja, potrebna za uspešno črpanje EU sredstev in subvencij. Poleg teoretičnega znanja je velik poudarek na izkustvenemu učenju in praktičnemu usposabljanju v podjetjih, s katerim študentje spoznajo primere dobrih agronomskih praks in pridobijo uporabne izkušnje tako z delom na terenu kot tudi v laboratoriju.

Posebnost študijskega programa je njegova umeščenost v sredozemski prostor, ki omogoča raznoliko pridelavo kakovostne in varne mediteranske hrane. Ta je bila v letu 2013 umeščena na svetovno listo nesnovne kulturne dediščine pri UNESCO.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.150€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Agronomija (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 1 / Brez omejitve
2023/24 1 25 1 0 Brez omejitve
2023/24 2 25 3 / Brez omejitve
2022/23 1 25 10 9 Brez omejitve
2022/23 2 16 2 / Brez omejitve
2021/22 1 25 10 4 Brez omejitve
2021/22 2 20 2 2 Brez omejitve
2020/21 1 25 8 9 Brez omejitve
2020/21 2 14 3 3 Brez omejitve
2019/20 1 25 12 11 Brez omejitve
2019/20 2 15 2 6 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane