UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Sredozemsko kmetijstvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir kmetijstva (VS)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program se osredotoča na pridelavo rastlin (spoznavanje hortikulturnih rastlin: trta, sadne vrste, aromatične rastline, vrtnine; tehnologij pridelave; postopkov predelave; skladiščenja ter kakovostnega in senzoričnega vrednotenja živil), vključuje pa tudi osnove zootehnike (splošna zoologija, fiziologija in anatomija domačih živali, sonaravna živinoreja v sredozemskem prostoru), ki je predvsem v hribovitih predelih Primorske regije vodilna kmetijska panoga. Študentje znanja poglobijo in nadgradijo z izbirnimi predmeti v 2. in 3. letniku študija.

Cilj študijskega programa je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni interdisciplinarno povezovati vsebine študijskega programa in jih znali samostojno uporabiti na področju biotehnike pri načrtovanju in uresničevanju sonaravne in konkurenčne kmetijske pridelave, ob upoštevanju okoljskih značilnosti pridelovalnega območja. S pridobljenim znanjem bodo sposobni samostojnega ali kooperativnega dela na področju naravoslovja in biotehnike, svetovanja v institucionalnih enotah centralne in regionalne ravni države, dela v svetovalnih službah, načrtovanja in organizacije pridelave in prometa rastlin v podjetjih javne ali zasebne dejavnosti, vodenja tehnoloških postopkov, dela v podjetjih z agrarnim okoljem, v zavarovanih območjih in krajinskih parkih, tehničnega in strokovnega dela v raziskovalnih in univerzitetnih ustanovah in dela na področju kmetijskega turizma.

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na drugi bolonjski stopnji, ali pa se zaposlijo: na področju pridelave rastlin in trženja (vodja, nadzornik, organizator pridelave in predelave ter prometa kmetijskih rastlin), na specializiranih kmetijah, v kleteh, v zadrugah, v proizvodnji sadilnega materiala, v drevesnicah, v trsnicah, v semenarnah, v žlahtnjiteljskih centrih, v podjetjih za projektiranje hortikulturnih objektov in trajnih nasadov (projektiranje namakalnih sistemov, rastlinjakov), v podjetjih za krajinsko projektiranje, v nacionalnih parkih, botaničnih vrtovih; na področju živinoreje (svetovanje in vodenje reje živali); na področju spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov in živil: analitski laboratoriji; v javnih službah (referent v institucijah za kontrolo pridelave in prometa s hortikulturnimi rastlinami, inšpekcijske službe, strokovni sodelavec v znanstveno-raziskovalnih institucijah, zbornicah, agencijah, pristojnih ministrstvih in kmetijsko-svetovalni službi); kot samostojni podjetnik, pridelovalec, svetovalec; na področju storitvenih dejavnost: agroturizem.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.150€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Sredozemsko kmetijstvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 25 1 0 Brez omejitve
2023/24 2 25 3 / Brez omejitve
2022/23 1 25 10 9 Brez omejitve
2022/23 2 16 2 / Brez omejitve
2021/22 1 25 10 4 Brez omejitve
2021/22 2 20 2 2 Brez omejitve
2020/21 1 25 8 9 Brez omejitve
2020/21 2 14 3 3 Brez omejitve
2019/20 1 25 12 11 Brez omejitve
2019/20 2 15 2 6 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane