Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola

Mehatronika VIŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir mehatronike
Kraj izvajanja: Ptuj

1
Izbira vrste višje šole
2
Izbira višje šole
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Mehatronika je nov način razmišljanja v načrtovanju izdelkov in sistemov, ki omogočajo integracijo precizne mehanike, elektronike, avtomatskega vodenja in informatike v osnovni proces načrtovanja, namesto da bi iskali inženirske rešitve za vsako zahtevo posebej. Inženir mehatronike ni mišljen kot ozek specialist v svoji stroki, ampak kot multidisciplinarno izobražen stokovnjak.

Trend trga delovne sile zahteva povezovanje znanj strojništva, elektrotehnike, avtomatike, informacijskih tehnologij, ekonomije in menagementa, tehniškega varstva okolja ter jezika inovativnosti in kreativnosti. Kmalu nobena sodobna proizvodnja ne bo več mogla delovati brez strojev, ki delujejo s pomočjo elektronskih krmilnih sistemov in brez avtomatiziranih linij. S pridobljenimi znanji bodo diplomanti zanimivi za trg dela, saj bodo znali uporabljati znanja iz osnovnih inženirskih disciplin pri obravnavanju kompleksnih razvojnih in tehnoloških problemov, znali bodo načrtovati in krmiliti razvojni in proizvodni proces, se naučili delati v timu in, kar je pomembno, znali reševati probleme v predpisanem času.

Študentje tekom študija: pridobijo in razširijo si praktično uporabna znanja iz elektrotehnike, strojništva in informatike v povezavi z ekonomijo, vodenjem in poslovnim sporazumevanjem; znajo uporabljati temeljno zakonodajo, standardizacijo, tehnične predpise, certificiranje ter sisteme za zagotavljanje kakovosti s področja mehatronike in drugih področij, ki se navezujejo na osnovno dejavnost; pridobijo sposobnost za samostojno spremljanje razvoja stroke in prevzemajo pobude za uvajanje novosti v prakso; obvladajo komunikacijo v tujih jezikih, poznajo strokovno terminologijo in jo uporabljajo za mednarodno sodelovanje ter spremljanje novosti v tujini; se usposobijo za diagnosticiranje napak in njihovo odpravljanje na mehatronskih sistemih.

Vpisni pogoji

 • Končana splošna matura ali
 • končana poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
 • opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 1.650€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Mehatronika (VIŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Omejitev
2020/21 1 60 31
2019/20 1 60 37 Brez omejitve
2019/20 2 34 /
2018/19 1 60 61 Omejitev
2018/19 2 33 /
2017/18 1 60 27
2017/18 2 40 14
2016/17 1 60 41 Brez omejitve
2016/17 2 38 29 Brez omejitve
2015/16 1 60 40 Brez omejitve
2015/16 2 34 22 Brez omejitve
2014/15 1 60 20 Brez omejitve
2014/15 2 48 30 Brez omejitve
2013/14 1 70 55 Brez omejitve
2013/14 2 37 /
2012/13 1 70 79
2012/13 2 30 /
2011/12 1 70 70
2011/12 2 31 /
2010/11 1 60 73
2010/11 2 17 /
2009/10 1 70 67
2009/10 2 26 /
2008/09 1 70 74
2008/09 2 23 /
Prikaži starejše

Mehatronika (VIŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Omejitev
2020/21 1 45 10
2019/20 1 45 9 Brez omejitve
2019/20 2 37 /
2018/19 1 45 1 Brez omejitve
2018/19 2 45 /
2017/18 1 45 8
2017/18 2 38 38
2016/17 1 45 2 Brez omejitve
2016/17 2 43 5 Brez omejitve
2015/16 1 40 0 Brez omejitve
2015/16 2 39 4 Brez omejitve
2014/15 1 40 3 Brez omejitve
2014/15 2 38 3 Brez omejitve
2013/14 1 40 6 Brez omejitve
2013/14 2 36 /
2012/13 1 90 7
2012/13 2 57 /
2011/12 1 60 6
2011/12 2 56 /
2010/11 1 30 5
2010/11 2 27 /
2009/10 1 90 14
2009/10 2 82 /
2008/09 1 150 22
2008/09 2 138 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane