SVZ Alma Mater Europaea - Akademija za ples Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Študije plesnih umetnosti - teorije plesnih umetnosti B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister teorije plesnih umetnosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski program Študije plesnih umetnosti vključujejo različna polja delovanja, kar je ključnega pomena za ustvarjalnost današnjega časa. V tem smislu gre za razširitev različnih plesnih zvrsti (npr. sodobnega plesa, jazz plesa, baleta … ) in sega na področje novih medijev, filozofije, študije spolov, feminizma, vprašanja javnega prostora, razširjene koreografije, v širšem smislu pa tudi razmerij med izobraževanjem, ustvarjanjem, produkcijo in refleksijo. Ker gre za interdisciplinarne in medžanrske dejavnosti, je izobraževanje usmerjeno na povezovanju (že pridobljene plesne prakse) in povezovanju s teorijo, prakso in razpiranju ustvarjalnih, edukacijskih, pedagoških, raziskovalnih, refleksivnih in organizacijiskih vidikov umetnosti.

Vpisni pogoji

 • V magistrski študijski program Študije plesnih umetnosti se lahko vpiše: - kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu)
 • - kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij
 • (predbolonjskim sistemom)
 • - kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu od 10 – 60 ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija
 • kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom na magistrski študij.

Študijske smeri

Teorije plesnih umetnosti

Podatki o vpisu

Študije plesnih umetnosti - teorije plesnih umetnosti (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane