SVZ Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Arhivistika (študij na daljavo) B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: diplomirani arhivist (VS)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Znanje je potrebno za učinkovito poslovanje z arhivskim in dokumentarnim gradivom od njegovega nastanka, hrambe pri ustvarjalcih, uporabe, vrednotenja, varovanja do predaje v dolgoročno hrambo v pristojni arhiv.

S pridobljenim znanjem na študiju arhivistike in pridobljenim nazivom diplomirani arhivist bodo diplomanti sposobni:

 • ustno in pisno komunicirati z uporabniki arhivskega in dokumentarnega gradiva,
 • uporabljati informacijske tehnologije najbolj razširjenih računalniških programov in oblik komunikacijske tehnologije,
 • urejati in delovati v sistemih klasičnega in elektronskega arhiviranja,
 • celovito obvladovati probleme v zvezi z arhivsko teorijo in prakso ter odločati o usodi arhivskega in dokumentarnega gradiva,
 • obvladovati procese dolgodobne hrambe, procese vrednotenja in procese zagotavljanja dostopov do informacij.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.300€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Arhivistika (študij na daljavo) (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane