SVZ Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Fizioterapija (Maribor) B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani fizioterapevt (VS)
Kraj izvajanja: Murska Sobota

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študij in delo fizioterapije sta zasnovana na znanju o človeškem telesu, ki združuje relevantne informacije drugih znanosti in disciplin. Delo fizioterapevta temelji na medicinskem modelu zdravja in bolezni, celovitem pristopu k bolniku, upoštevanju dognanj znanosti in empiričnemu odločanju ter obravnavi. Ključnega pomena za fizioterapijo je interpretacija gibanja in drže telesa, s fizikalnega in patološkega zornega kota, pri upoštevanju socioloških in psiholoških vplivov.

Študijski program je usklajen s potrebami slovenskega prebivalstva, usmerjen je v zmanjševanje stroškov zdravljenja in rehabilitacije, zagotavlja široko in poglobljeno osnovo za kvalitetno in učinkovito fizioterapevtsko delo.

Študij v svojem kurikulumu daje ustrezno znanje za poklic s širokimi zaposlitvenimi možnostmi. Diplomanti tega študija se lahko zaposlijo v državnih ali zasebnih ustanovah primarnega, sekundarnega in terciarnega Zdravstvenega varstva, inštitutih, zdraviliščih, socialnih zavodih, posebnih šolah, športnih klubih in reprezentancah, industriji,...

Samostojno pa lahko začnejo opravljati svoj poklic potem, ko končajo pripravništvo in opravijo strokovni izpit skladno z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.900€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Fizioterapija (Maribor) (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 120 / /
2023/24 1 120 / /
2022/23 1 120 / /
2021/22 1 120 / /
2020/21 1 120 / /
2019/20 1 120 / /
2018/19 1 120 / /
2017/18 1 120 / /
2016/17 1 120 / /
2015/16 1 120 / /
2014/15 1 120 / /
2013/14 1 90 / /
2012/13 1 90 / /
2011/12 1 60 / /
2010/11 1 80 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane