SVZ Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Ekoremediacije B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister ekoremediacij
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

V obveznem delu študijskega programa Ekoremediacije pridobijo študentje nadgradnjo znanj s prve stopnje tega programa v smeri specializacije v razumevanje delovanja ekosistemov, ki jih dopolnjuje izbirni del z znanji s področja ruralnega in urbanega okolja. Še nikoli ni bila težnja po zbliževanju teh dveh okolij tako intenzivna kot danes, saj želimo čimbolj izenačiti pogoje življenja in dela v mestnem in nemestnem okolju, kar je vsaj v Sloveniji marsikje že uspelo. V izbirnem delu programa pridobijo študentje dodatna znanja s področja pitne vode, zavarovanih območij, obalnih območij in degradiranih območij. Kot dodatno možnost izbire ponujamo pridobitev znanj o izobraževanju na področju ekoremediacij in sodelovanju javnosti pri doseganju okoljskih ciljev, kar je danes ključno pri realizaciji strateških dokumentov.

V drugem letniku podiplomskega programa Ekoremediacije se študentje usmerijo v modul Ekoremediacije v ruralnih območjih, kjer pridobe znanja o ruralnih območjih in o ekoremediacijah v teh območjih, znanja si dopolnijo z dvema izbirnima predmetoma. Na enak način lahko izberejo modul Ekoremediacije v urbanih območjih.

Vpisni pogoji

 • Končana prva stopnja programa Ekoremediacije ali
 • končan študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS in opravljenih vsaj 40 ECTS vsebin z okoljsko tematiko ali
 • končal 4-letni univerzitetni študijski program in opravljenih vsaj 50 ECTS vsebin z okoljsko tematiko ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS iz drugega strokovnega področja in pred vpisom opravljen preiskus znanja iz temeljnih okoljskih vsebin v obsegu 40 ECTS.

Šolnina

Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Ekoremediacije (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 90 / /
2015/16 1 90 / /
2014/15 1 90 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane