SVZ Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Socialna gerontologija (Ljubljana) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister socialne gerontologije
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je študente voditi skozi proces teoretskih znanj, ki jih sukcesivno preverja v raziskovanju, jih pripelje do sposobnosti analize in sinteze raziskovalnih izkušenj in jih usposobi za modeliranje novih rešitev. Gre za željo zagotoviti kakovost dela s starimi kot vrednoto, katere sinonim je nenehno izboljševanje, prenavljanje, poskus oblikovanja storitve na nov način, kvalitetnejše, kompleksnejše, lepše, boljše.

Program zagotovi magistrantom internacionalizacijo temeljnih gradnikov sodobne paradigme kreativne storitve, njene kakovosti pri skrbi za stare ter zagotovitev posredovanja tistih znanj in spretnosti v raziskovanju, ki jim zagotavljajo širok naboj kompetenc potrebnih za obvladovanje procesov raziskovanja skrbi za stare.

Po zaključku druge stopnje so magistranti usposobljeni za samostojno delo v posamezni organizacijski enoti, posebej v procesu študija pridobijo vpogled v raziskovalno sfero na nov, raziskovalni način. Sposobni so modelirati nove aplikativne rešitve problemov. Pri tem so usposobljeni za nenehno izboljševanje sistemov, za višanje kakovosti, za animiranje organizacijskih poti storitve do kreativne rešitve in kakovosti storitve.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali
 • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij pred bolonjskim sistemom ali
 • končan enakovreden študijski program, naveden v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter pred zagovorom magistrske naloge opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 kreditnih točk po ECTS.

Podatki o vpisu

Socialna gerontologija (Ljubljana) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 20 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane