SVZ Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Spletna znanost in tehnologije (Murska Sobota) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister spletne znanosti (mag. splet. zn)
Kraj izvajanja: Murska Sobota

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Osnovni namen študijskega programa Spletna znanost in tehnologije (Web science and technologies - WST) je poglobiti znanja s področja spletnih tehnologij in vpetih sorodnih področij, ki zadevajo uporabo svetovnega spleta in rezultirajo v področju spletne znanosti. Kljub temu, da je svetovni splet ena izmed najbolj transformativnih aplikacij v zgodovini računalništva, se namreč le ta v večini primerov obravnava in izobražuje v okviru računalništva in informatike prej kot entiteta za dostavljanje vsebin kakor posebej obravnavano celostno področje. Tako se na primer svetovni splet naslavlja v okviru področij računalniških mrež, politik in aspektov računalništva ter ekonomskih principov računalništva na področju računalništva in informatike, po drugi strani pa v družboslovnih vedah v področjih socialnih omrežij, integracije podatkov in pridobivanja informacij v tako imenovanem socialnem računalništvu. 

Program je sestavljen glede na aktualnost znanstvenih in strokovnih vsebin ter razvoj tehnologije v zadnjih letih. Ponuja sodobne koncepte tehnologije spleta za razvoj rešitev na področju spletne znanosti ter aplicira preboj pri razvoju umetne inteligence in tehnologije podatkovnih blokov na rešitve in storitve v spletu. Osvetljuje tri pomembne tehnološke paradigme v izbirnih modulih: spletni dizajn (Web design), Kibernetska varnost (Cyber Security) in Umetno inteligenco z podatkovno znanostjo (Data and AI). Temu prilagojena je študijska literatura, katere del je na voljo v slovenskem jeziku, dopolnjena pa je z literaturo v angleškem jeziku in s preverjenimi spletnimi viri, kjer lahko študentje pridobijo stik z najnovejšimi koncepti in tehnologijami področij, ki jih  potrebujejo pri razvoju rešitev in razvoju stroke za končnega uporabnika v realnem okolju.

Vpisni pogoji

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu)
 • kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom)
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu od 10–60 ECTS iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija
 • kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom na magistrski študij.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

 • Spletni dizajn
 • Kibernetska varnost
 • Umetna inteligenca z podatkovno znanostjo

Podatki o vpisu

Spletna znanost in tehnologije (Murska Sobota) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane