SVZ Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Zdravstvene vede (Ljubljana) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister zdravstvenih ved
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski študijski program je zasnovan inovativno, s skupnimi obveznimi predmeti v prvem in izbirnimi predmeti iz posamezne smeri v prvem in drugem letniku študija. Prednost tega programa je individualen pristop k študentu in odličnost tujih in domačih profesorjev in znanstvenikov.

S pridobljenimi znanji in veščinami v okviru programa bodo diplomanti skrbeli za dvig kakovosti izobraževanja na področju zdravstvenih ved, saj bodo bolj usposobljeni za delo z zdravimi in bolnimi posamezniki na vseh treh nivojih zdravstvenega varstva (primarnem, sekundarnem in terciarnem) ter z vsemi starostnimi skupinami ljudi od rojstva do smrti. Pridobili si bodo kompetence povezane z znanjem in razumevanjem javnega zdravja, zdravstvene nege, fizioterapije in komplementarnih zdravstvenih ved, komunikacijskih veščin, zmožnost interdisciplinarnega povezovanja vsebin, sposobnost smiselne implementacije pridobljenega znanja v prakso, razvoj kritične in samokritične presoje, načrtovanja in odločanja pri delu v zdravstvu, usposobljenost za sodelovanje v različnih strokovnih timih, organizacijo in spodbujanje uspešnega učenja, razvijanje tolerantnosti in fleksibilnosti na področju zdravstvenih ved, proaktivnost in avtonomnost v strokovnem delu,...

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Avtizem in sorodne motnje

Podatki o vpisu

Zdravstvene vede (Ljubljana) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane