SVZ Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Fizioterapija (v angleščini) B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor fizioterapije
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je sodoben, vnaša manjkajoče temeljno znanje na področju znanstveno-raziskovalnega dela in reševanja znanstvenih problemov. Obsega na dokazih podprto prakso in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu. Tekom študija si prizadevamo, da študenti usvojijo sodobne pristope pri zdravstveni obravnavi in politiki kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende. Strokovno podkovani predavatelji študentom predajo znanstvene poglede na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte na področju fizioterapije in drugih zdravstvenih poklicev.

Program je usmerjen v kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoja raziskovalnih metod in prenosa znanja v prakso. Študenti bodo poglobili znanje s področja fizioterapije, usposobili se bodo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Pripravljeni bodo za prevzemanje odgovornosti, za vodenje zahtevnih sistemov v zdravstvu in za razvijanje kritične refleksije ter socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Doktorand bo razumel pomen znanja za akademski razvoj, sposoben bo natančnega razumevanja tehnik apliciranja raziskovalnega dela in naprednega akademskega poizvedovanja, sposoben presoje v kompleksnih situacijah, kjer je malo podatkov, sposoben bo razumeti in kritično presojati  razreševanje zahtevnih in kompleksnih znanstveno-raziskovalnih vprašanj, kritično presojati raziskovalne rezultate, razvoje novih raziskovalnih metod in prenašati znanje v prakso.

Podatki o vpisu

Fizioterapija (v angleščini) (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 25 / /
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane