SVZ Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Socialna gerontologija (Ljubljana) B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti socialno gerontoloških študij
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Spremembe v okolju se dogajajo z dinamiko, hitrejšo od dinamike odzivov. Obvladovanje sprememb mora slediti spremembam demografske logike (staranja prebivalstva) in družbeni humanosti. Paradigmatski premik zahteva spremembe sistema vrednot in obnašanja, torej spremembe organizacijske kulture. Brez kritičnega odnosa do preteklih in tudi aktualnih teorij in pristopov k delu s starimi, težko pričakujemo spremembo stanja.

Visoka deficitarnost poklica, njegova komplementarnost in orientiranost v znanstveno raziskovalno in aplikativno delo, so kompetenčne prednosti programa. ESM SG želi z ustvarjalnim pristopom izzvati in nadgraditi inovativne potenciale doktorandov. Predavali bodo uveljavljeni znanstveniki, usmerjeni v razvojno – raziskovalno in aplikativno delo. Imperativ doktorskega študija je opolnomočenje doktoranda pri njegovem oblikovanju kompetenc.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program druge stopnje po bolonjskem sistemu in pri tem na prvi in drugi stopnji ali na enovitem magistrskem študiju doseženih skupno najmanj 300 kreditnih točk po ECTS, ali
 • končan študijski program iz četrtega odstavka 36. čl. Zakona o visokem šolstvu, ki je ovrednoten s 300 KT, ali
 • končan univerzitetni študijski program druge stopnje, sprejet pred 11.6.2004, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije ter opravljene obveznosti v obsegu 60 ECTS točk.

Podatki o vpisu

Socialna gerontologija (Ljubljana) (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane