SVZ Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, fakulteta za humanistični študij Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Humanistične znanosti (v angleščini) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister humanističnih znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstveno-raziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij predstavlja intelektualni izziv in užitek!

Vpisni pogoji

 • kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij humanističnih ved in družbenih ved ter je dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS, in lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev
 • kandidat, ki je končal študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij, študijska komisija pa po pregledu prijav pripravi dodatne obveznosti iz manjkajočih vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija
 • kdor je končal 4-letni visokošolski strokovni študij po starem (predbolonjskem) študijskem programu s področij, ki so navedena v točki 1., lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev

Podatki o vpisu

Humanistične znanosti (v angleščini) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane