Fakulteta za informacijske študije v Novem Mestu SVZ

Podatkovne znanosti B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister podatkovnih znanosti
Kraj izvajanja: Novo mesto

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program izobrazi diplomante s poglobljenimi znanji sodobne analize podatkov ter specifičnimi znanji povezanimi s posebnostmi podatkov znotraj posameznih disciplin oziroma s posebnimi zvrstmi podatkov. To vključuje širok nabor naprednih metod analize podatkov ter ostalih konceptov sodobne podatkovne znanosti in samostojen razvoj algoritemskih in programskih rešitev za različne vrste problemov, ki se nanašajo na analizo podatkov za znanstvene, tržne ter druge namene. S povezavo matematičnih, informacijskih in družboslovnih tematik bodo študenti pridobili celovit nabor medsebojno dopolnjujočih se znanj, ki bodo omogočala reševanje problemov obdelave in analize velikih zbirk podatkov v realnem okolju ter uporabe umetne inteligence.

Vpisni pogoji

 • V prvi letnik magistrskega študijskega programa Podatkovne znanosti se lahko vpiše: kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskih področij matematike, statistike ali računalništva
 • kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis ne predpiše dodatnih študijskih obveznosti
 • kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskih področij informatike ali drugih naravoslovnih področij
 • kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 KT
 • kdor je končal študijski program prve stopnje s področij družbenih, poslovnih in upravnih ved
 • kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu 18 KT
 • kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih študijskih področij
 • kandidatu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu 31 KT.

Šolnina

Šolnina za letnik izrednega študija znaša 2.500 EUR

Podatki o vpisu

Podatkovne znanosti (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 5 / /

Podatkovne znanosti (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 50 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane