SVZ Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, Slovenj Gradec Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Zdravstvene vede B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister zdravstvenih ved
Kraj izvajanja: Slovenj Gradec

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski študijski program druge stopnje, Zdravstvene vede, je v določeni meri nadgradnja visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja zdravstvenih ved, obenem pa ponuja širšo alternativo in s tem tudi možnosti študija drugim strokovnjakom s področja zdravstvenih in socialnih ved.

Vsebina študija je zasnovana tako, da študent v okviru obveznih predmetov nadgradi bazična znanja s področja metod raziskovalnega dela s poudarkom na kvalitativnih raziskovalnih metodah, ki jih nato aplicira na določenem primeru v okviru izbirnih predmetov in magistrskega dela.

Z dokončanjem dvoletnega izobraževanja na drugi stopnji bo diplomant opremljen z dodatnimi specialnimi znanji in kompetencami, uporabnimi v neposrednem kliničnem okolju, ki bodo koristno pripomogle k nenehnemu izboljševanju kakovosti na področju zdravstvenih in socialnih ved. Sposoben bo za aktivno vključevanje v družbeno-politično življenje, za strokovno podajanje mnenj in soodločanje o problematiki v zvezi z ohranjanjem in vračanjem zdravja, preprečevanjem bolezni in rehabilitacijo, prav tako bo usposobljen za kritično presojo in vnašanje novih strokovnih in znanstvenih dognanj na področju zdravstvenih ved v vsakodnevno prakso.

Vpisni pogoji

 • Pogoji za vpis so različni glede na smer študija.

Šolnina

Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine

Študijske smeri

 • Fizioterapija
 • Javno zdravje
 • Zdravstvena nega

Podatki o vpisu

Zdravstvene vede (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 35 / /
2022/23 1 35 / /
2021/22 1 35 / /
2020/21 1 35 / /
2019/20 1 35 / /
2018/19 1 35 / /
2017/18 1 35 / /
2016/17 1 35 / /
2015/16 1 35 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane