SVZ NOA Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Mednarodna logistika B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani organizator logistike (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Vsaka dejavnost potrebuje vsaj nekaj logistike. Logistika je danes eden izmed najpomembnejših členov dobavne verige. Logistika je obvladovanje časa, ki predstavlja vse redkejšo dobrino v sodobnem poslovnem svetu. S programom Management mednarodne logistike  bo študent spoznal,  kako s pomočjo dobre logistike in transporta obvladuje čas in prispeval k  dolgoročnemu uspehu podjetja.

Globalno okolje zaznamujejo različni trendi in izzivi, ki se kažejo v demografskih spremembah (staranje delovne sile in prebivalstva, povečevanje števila zaposlenih nad 65 let in prebivalstva v starosti nad 85 let), krepitvi dolgoživosti družbe, v digitalizaciji in četrti industrijski revoluciji (Industrija 4.0), pa tudi v  povečani medgeneracijski raznolikosti.

Prizadevamo si, da bi bil študijski program kompatibilen s temeljnimi smernicami v družbenem razvoju in aktivno prispeval k vsem komponentam učinkovitosti posameznih subjektov in posledično družbe kot celote.  Proizvodna dejavnost je ena temeljnih dejavnosti, na katerih temelji razvoj družbe kot celote, ki ustvarja dodano vrednost. Logistika in transport proizvedenih produktov pa je nujno (logično) nadaljevanje proizvodnje pri vertikalni in horizontalni mobilnosti slednjih. Pri tem je učinkovitost poslovanja ter proizvodnje odvisna v veliki meri prav od učinkovitosti in racionalnosti izvedbe logistike in transporta. Zato sta ti dve področji v neposredni medsebojni sinergiji. Ekonomika teh, neposredno z ustvarjanjem dodane vrednosti povezanih dejavnosti, predstavlja neposredno komponento v dodatnem družbenem razvoju, saj optimizira učinkovitost ustvarjanja in alokacije ustvarjene dodatne vrednosti. Končni cilj je torej optimizacija učinkovitosti proizvodnje preko optimizacije logistike in  transporta, in sicer ob poznavanju in uporabi ustreznih znanj logističnega, transportnega in poslovnega področja.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Mednarodna logistika (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane