Nova univerza
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Pravo in management infrastrukture in nepremičnin B1-VSŠ
2 Pravo B1-UNI
3 Pravo (Ljubljana) B1-UNI
4 Pravo (Maribor) B1-UNI

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Alternativno reševanje sporov B2-MAG
2 Civilno in gospodarsko pravo B2-MAG
3 Pravo B2-MAG
4 Pravo in management nepremičnin B2-MAG
5 Pravo B3-DR
6 Pravo in management nepremičnin B3-DR
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane