NU Fakulteta za državne in evropske študije Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Javna uprava (Ljubljana) B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant javne uprave (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je izobraziti študente za opravljanje normativne funkcije, kot ene od najpomembnejših funkcij državne uprave in uprave v lokalnih skupnostih tako, da se bo ta opravljala v skladu z evropskimi standardi, njeni izvajalci pa bodo sposobni komunicirati tudi z mednarodnim okoljem.

Program zapolnjuje vrzel v študijskih programih slovenskih fakultet, saj na drugih ni specializiranega dodiplomskega triletnega univerzitetnega programa, ki bi izobraževal za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice, ki jih lahko označimo kot poklice v javni upravi. Gre za tiste poklice, katerih kompetentno in učinkovito opravljanje zahteva pridobitev specializiranih strokovnih znanj s področja javne uprave. Gre za poklice, ki so tipični za uradniška delovna mesta v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb.

Zato je program namenjen prav izobraževanju za pridobitev tovrstnih znanj. Pri tem nabor obveznih in izbirnih predmetov, vsebovanih v predmetniku, zlasti pa njihova vsebina sledita reformnim procesom v javni upravi, zlasti pa spremenjenim razmerjem med upravnim in drugimi družbenimi podsistemi in ne nazadnje med uradnikom in posameznikom. Kljub temu, da je osrednji del predmetov namenjen izobraževanju za opravljanje regulativne funkcije, pa je njihova vsebina prilagojena zahtevam spremenjeni vlogi države, kjer se njena poudarjena regulativna funkcija umika njeni partnerski vlogi in vlogi servisa posameznika in civilnopravnih organizacij. Vloga servisa pa ni več značilna ali omejena samo na področje javnih služb, temveč vse bolj prihaja do izraza tudi pri njenem normativnem delovanju.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.000€

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Javna uprava (Ljubljana) (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 18 1 / Brez omejitve
2023/24 1 18 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 18 1 / Brez omejitve
2022/23 1 18 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 18 1 / Brez omejitve
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane