NU Fakulteta za državne in evropske študije Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Državne in evropske študije B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant državnih in evropskih študij (VS)
Kraj izvajanja: Kranj

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Dodiplomski študijski program Državne in evropske študije študentom omogoča spoznavanje mednarodne dimenzije in podlago za nadaljnji študij na podiplomskem magistrskem programu Mednarodne in diplomatke študije II. stopnje. Program dodiplomskega študija Državnih in evropskih študij je namenjen pridobitvi temeljnih znanj o državnih študijah oz. državi ter evropskem sistemu, ki bodo nadgrajena z znanji iz različnih interdisciplinarnih področij, od katerih največji delež uvrščamo v okvir družbenih ved.

Študenti se bodo tekom študija med drugim seznanili z osnovami državne ureditve, človekovih pravic, osnovami managementa in ekonomije, metodami raziskovanja, lokalno samoupravo, upravnim pravom, organizacijo uprave, javnimi službami, upravnimi postopki, socialnim varstvom, ekonomsko diplomacijo, uslužbenskimi razmerji, financami, davki, informacijsko družbo, prekrški, davčnimi postopki, evropsko integracijo, upravnim poslovanjem in trajnostnim razvojem. Lahko pa bodo izbirali še med izbirnimi predmeti, financiranjem in upravljanjem EU projektov, varnostnimi sistemi, upravljanjem podatkov in informacij, nevladnimi organizacijami ter zunanjimi mejami in širitvijo evropske unije.

Po uspešnem zaključku študija je možen vpis na oba magistrska študijska programa fakultete.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Državne in evropske študije (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 35 / /
2023/24 1 35 / /
2022/23 1 35 / /
2021/22 1 35 / /
2020/21 1 35 / /
2019/20 1 70 / /
2018/19 1 70 / /
2016/17 1 70 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane