NU Fakulteta za državne in evropske študije Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Javna uprava (Ljubljana) B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti z označbo področja 'javna uprava'
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Doktorski študijski program omogoča nadaljevanje izobraževanja na fakulteti, hkrati pa pomeni tudi dopolnitev in zaokrožitev obstoječih programov. Študijski programi Fakultete za državne in evropske študije tvorijo tvorili povezano celoto.

Najpomembnejši cilji doktorskega študija so, da se študent nauči samostojnega znanstvenega dela, da opravi obsežno raziskavo na ozko opredeljenem področju javne uprave in da izdela izvirno in obsežno pisno delo znanstvene narave.

Doktorski študij omogoča poglobitve študentovega znanja na specialno opredeljenem področju, pri čemer mora študent primerno uporabiti običajne metode znanstvenega dela na pravnem področju. Hkrati pomeni doktorska naloga izviren prispevek k slovenski pravni znanosti. Kot takšna ima lahko tudi določen neposredni praktični pomen, četudi to ni nujni cilj doktorskega študija.

Z doktorskim študijskim programom javna uprava želi fakulteta poleg navedenega tudi prispevati k povečanju števila doktorskih študentov na področju javne uprave, ki sedaj predstavljajo znanstveni deficit. Doktorski študij tudi omogoča, da fakulteta prispeva k razvoju slovenske upravne znanosti, s spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega raziskovalnega dela študentov, ter s spodbujanjem vključevanja v raziskovalne projekte in objavljanjem raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 2. stopnje iz področja prava, upravnih in poslovnih ved ali družbenih ved ali
 • končan študijski program iz četrtega odstavka 36. člena ZViS, če je ovrednoten s 300 KT, ali
 • končan najmanj štiriletni dodiplomski študijski program s področja prava, upravnih in poslovnih ved ali družbenih ved in izkazani vidni uspehi pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti s 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni program in študijski program za pridobitev specializacije ter opravljene še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 KT, ki jih določi študijska komisija, ali
 • končan magisterij znanosti ali specialistični študij po končanem univerzitetnem študijskem programu s področja prava, upravnih in poslovnih ved ter družbenih ved.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Podatki o vpisu

Javna uprava (Ljubljana) (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane