NU Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovenski študiji (Maribor) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
Pridobljen naziv: Magister slovenoslovja
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski študijski program Slovenski študiji II temelji na analizi strukture slovenskega kulturnega prostora v zgodovinskem in mednarodnem kontekstu. Slovenijo upošteva kot naravni, socialni, proizvodno-tehnološki, umetnostni in geopolitični prostor, ki deluje v danem naravnem in etničnem okolju ter je sestavljen iz vzajemno integriranih sub-sistemov.

Fenomen raziskovanja in študija je transdisciplinarne narave in izhaja iz povezovanja konceptov različnih ved o slovenski kulturi, njenih gradnikih, vplivih in interakcijah. Osrednje polje raziskovanja in povezovanja je slovenoslovje, ki je na naših tleh edinstva transdisciplinarna veda, usmerjena k ohranjanju, preučevanju in razvijanju slovenskih kulturnih temeljev. Slednje lahko dosežemo le z zlitjem humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih vsebin.

Ključna naloga študijskega programa ni deskripcija elementov slovenstva, temveč razlaga dejavnikov integracije in dinamike njegovih institucionalnih, normativnih in simbolnih sub-sistemov, upoštevaje njihovo povezanost in pogojenost z dejavniki mednarodnega okolja. Tako je primarni cilj študijskega programa Slovenski študiji II zapolnitev vrzeli na področju visokošolskega šolstva v Sloveniji. Gre za tiste poklice, katerih kompetentno in učinkovito opravljanje zahteva pridobitev specializiranih strokovnih znanj s področja slovenoslovja in so tipični za poklicna delovna mesta, kjer je poznavanje izvora in razvoja nacionalne identitete eden od temeljev za delovanje – predvsem v državnih službah in organih, v diplomaciji, javni upravi, kulturi in znanosti naroda. Program je tudi praktično usmerjen in kot tak vodi k inovativnemu razvoju projektov in uspešnih sodelovanj na različnih področjih. Praktična usposobljenost daje temelje za delovanje in razvoj na področju turizma, kulturne dediščine, upravljanje na lokalnem nivoju, svetovanje pri podjetniškem udejstvovanju ter v razvojnih projektih gospodarskih zbornic in gospodarstva itd.

Podatki o vpisu

Slovenski študiji (Maribor) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 10 / /
2023/24 1 10 / /
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane