NU Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovenski študiji B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Akreditirani doktorski študijski program Slovenski študiji III je zastavljen tako, da se kandidatom na podiplomskem doktorskem študijskem programu omogoči pridobiti in razviti znanja, veščine, usposobljenost in zmožnost razumevanja celovitega slovenskega nacionalnega sistema na področju habitata, naravnega okolja, prebivalstva, etnije, ljudstva, naroda, novejše zgodovine, gospodarstva, infrastrukture, socialnih in javnih služb, države in državnosti, ustave in drugih pravnih temeljev, jezika, kulture, vere in verstev, civilizacije, identitete ter zgodovinskega in kulturnega izročila ter drugih relevantnih področij.

Vpisni pogoji

 • kdor je zaključil študijski program 2. stopnje ali
 • kdor je zakčljučil študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 KT ali
 • kdor je zaključil štiriletni univerzitetni dodiplomski študijski program sprejet pred 11. junijem 2004 ali
 • kdor je zaključil študijski program za pridobitev specializacije po visokošolski strokovni izobrazbi sprejet pred 11. junijem 2004, če opravi še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Podatki o vpisu

Slovenski študiji (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane