Biotehniška fakulteta UL

Lesarstvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir lesarstva (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Več kot 60% Slovenije je pokrite z gozdom in les je naš najpomembnejši obnovljiv surovinski vir. Na lesno surovino je vezanih več gospodarskih panog, ki imajo pomemben delež v družbenem proizvodu in so praviloma izrazito izvozno naravnana. Les pridobiva na pomenu tako na področju energetike, kot surovina za kemijsko predelavo, je kvaliteten in ekološki material za bivalno okolje in še vedno nepogrešljiv kot gradbeni material. Nenazadnje ima les velik pomen tudi v narodni naravni in kulturni dediščini. Slovenija potrebuje kritično maso strokovnjakov, ki obvladajo les in lesne kompozite, tehnologije njihove predelave in obdelave, konstruiranje in oblikovanje, kot tudi gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi. Študij lesarstva je naravoslovno tehniški.

Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo je izobraziti strokovnjake, ki so sposobni interdisciplinarno povezati naravoslovne, tehniške, ekonomske in družboslovne vsebine s ciljem trajnostnega razvoja stroke – lesarstva. Študenti pridobijo znanja o lesu, tehnologijah predelave in obdelave lesa in lesnih kompozitov ter organizacijska, ekonomska, konstrukterska in oblikovalska znanja. V skladu s sodobnimi izzivi so diplomanti sposobni vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje podjetja in so usposobljeni za sodelovanje v interdisciplinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah, za gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi ter za sodelovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov.

Pridobljeno znanje diplomantom omogoča nadaljevanje študija na magistrskem programu ali pa zaposlitev v podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, ki vključuje predelavo in obdelavo lesa ter lesnih kompozitov, v podjetjih, ki se ukvarjajo s trgovino z lesom in lesnimi proizvodi, na področju storitvenih dejavnosti, ki vključujejo les in lesne proizvode, v javnem sektorju (zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, muzeji, zavodi za spomeniško varstvo), v izobraževanju (srednje šole, višje šole, univerza). Diplomanti se lahko zaposlijo tudi kot samostojni podjetniki ali svetovalci.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Lesarstvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 45 32 10 Brez omejitve
2021/22 2 35 1 3 Brez omejitve
2020/21 1 45 6 11 Brez omejitve
2020/21 2 38 5 7 Brez omejitve
2019/20 1 45 10 9 Brez omejitve
2019/20 2 37 3 7 Brez omejitve
2018/19 1 45 16 19 Brez omejitve
2018/19 2 30 7 10 Brez omejitve
2017/18 1 45 18 21 Brez omejitve
2017/18 2 26 3 3 Brez omejitve
2016/17 1 45 21 23 Brez omejitve
2016/17 2 24 7 6 Brez omejitve
2015/16 1 45 21 24 Brez omejitve
2015/16 2 23 6 5 Brez omejitve
2014/15 1 45 13 14 Brez omejitve
2014/15 2 31 10 11 Brez omejitve
2014/15 3 20 / /
2013/14 1 45 20 18 Brez omejitve
2013/14 2 28 25 22 Brez omejitve
2012/13 1 45 10 8 Brez omejitve
2012/13 2 39 5 10 Brez omejitve
2012/13 3 32 / /
2011/12 1 45 11 7 Brez omejitve
2011/12 2 39 4 4 Brez omejitve
2011/12 3 36 / /
2010/11 1 45 12 14 Brez omejitve
2010/11 2 34 9 14 Brez omejitve
2009/10 1 45 12 10 Brez omejitve
2009/10 2 36 10 10 Brez omejitve
2008/09 1 45 10 12 Brez omejitve
2008/09 2 33 10 9 Brez omejitve
2007/08 1 60 20 13 Brez omejitve
2007/08 2 48 18 25 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane