Univerza v Ljubljani
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Informativni dnevi

Informativni dnevi in predstavitev programov za bodoče študente bodo potekali:

Študentom ponujamo:

Strokovne ekskurzije Strokovna praksa Mednarodne izmenjave Študentski dogodki in konference Raziskovalna dejavnost Tutorstvo Študentska društva Študenski svet Prostovoljstvo Možnosti štipendiranja Karierni center Alumni Knjižnica E-učilnica Wi-Fi

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Gozdarstvo B1-VSŠ
2 Kmetijstvo - agronomija in hortikultura B1-VSŠ
3 Kmetijstvo - živinoreja B1-VSŠ
4 Lesarsko inženirstvo B1-VSŠ
5 Biologija B1-UNI
6 Biotehnologija B1-UNI
7 Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri B1-UNI
8 Kmetijstvo - agronomija B1-UNI
9 Kmetijstvo - zootehnika B1-UNI
10 Krajinska arhitektura B1-UNI
11 Lesarstvo B1-UNI
12 Mikrobiologija B1-UNI
13 Živilstvo in prehrana B1-UNI

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Agronomija B2-MAG
2 Biološko izobraževanje (pedagoški) B2-MAG
3 Biotehnologija B2-MAG
4 Ekologija in biodiverziteta B2-MAG
5 Ekonomika naravnih virov B2-MAG
6 Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov B2-MAG
7 Hortikultura B2-MAG
8 Krajinska arhitektura B2-MAG
9 Lesarstvo B2-MAG
10 Mikrobiologija B2-MAG
11 Molekulska in funkcionalna biologija B2-MAG
12 Prehrana B2-MAG
13 Uporabna statistika B2-MAG
14 Znanost o živalih B2-MAG
15 Živilstvo B2-MAG
16 Biomedicina B3-DR
17 Bioznanosti B3-DR
18 Statistika B3-DR
19 Umetnost B3-DR
20 Varstvo okolja B3-DR
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program

Galerija

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane