1. Domov
 2. Visokošolski študij
 3. Univerza v Ljubljani
 4. Fakulteta za arhitekturo
 5. Arhitektura - enoviti magistrski študijski program druge stopnje
UL Fakulteta za arhitekturo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Arhitektura - enoviti magistrski študijski program druge stopnje B1-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (5 let)
ECTS kreditnih točk: 300 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir arhitekture
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je usposobiti strokovnjaka za odgovorne naloge iz arhitekturnega oblikovanja in projektiranja ter urejanja prostora. Odgovornost arhitekta izhaja iz pomena arhitekturnega oblikovanja, kakovosti zgradb, njihove usklajenosti z okoljem, spoštovanja naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. Javni interes je glede kakovosti fizičnega prostora zaščiten s slovensko in evropsko zakonodajo. Slovenska določa pogoje za arhitekta projektanta, nadzornika, revidenta načrtovanih posegov v prostor, prostorskega načrtovalca, odgovornega vodjo izdelave predloga prostorskega akta, občinskega urbanista, raziskovalca in podobno, evropska pa minimalne kriterije usposobljenosti arhitekta za avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij v vseh evropskih državah.

Profil arhitekta je zelo kompleksen, saj mora biti arhitekt sposoben razmišljati o ljudeh in njihovih prostorskih problemih v najrazličnejših merilih. Izhajati mora iz sodobnih teoretskih in tehnoloških spoznanj, jih nadgrajevati in težiti k ravnotežju med funkcionalno-tehniško in umetniško komponento arhitekturnega snovanja. Izobrazbeni profil arhitekta združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja v sposobnost urejanja in oblikovanja prostora oziroma gradnje.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen preizkus sposobnosti za študij arhitekture
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature: matematika oziroma tuji jezik, če je matematiko že opravljena pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Arhitektura - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (B1-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 115 267 102 Omejitev
2022/23 1 115 209 115 Omejitev, minimum je 45
2021/22 1 115 273 115 Omejitev, minimum je 44,38
2020/21 1 115 213 93 Omejitev
2019/20 1 115 215 89 Omejitev
2019/20 2 21 12 5 Brez omejitve
2018/19 1 115 186 115 Omejitev, minimum je 54,84
2017/18 1 115 181 115 Omejitev, minimum je 51,48
2017/18 2 3 22 3 Omejitev, minimum je 74,86
2016/17 1 115 213 115 Omejitev, minimum je 63,27
2015/16 1 133 210 133 Omejitev, minimum je 49,86
2014/15 1 133 220 133 Omejitev, minimum je 55,48
2014/15 2 1 23 1 Omejitev, minimum je 83,95
2013/14 1 133 214 133 Omejitev, minimum je 67
2013/14 2 2 24 2 Omejitev, minimum je 83,09
Prikaži starejše

Arhitektura - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (B1-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 1 1 Brez omejitve
2023/24 2 9 13 / Omejitev
2022/23 1 10 4 0 Brez omejitve
2022/23 2 10 6 / Brez omejitve
2021/22 1 25 14 0 Brez omejitve
2021/22 2 25 7 5 Brez omejitve
2020/21 1 25 2 0 Brez omejitve
2020/21 2 25 6 0 Brez omejitve
2019/20 1 25 3 0 Brez omejitve
2019/20 2 25 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 25 2 4 Brez omejitve
2018/19 2 21 9 9 Brez omejitve
2017/18 1 25 5 4 Brez omejitve
2017/18 2 22 2 6 Brez omejitve
2016/17 1 25 2 3 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane