UL Fakulteta za arhitekturo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Urbanizem B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir arhitekt urbanist (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program izobražuje arhitekta urbanista, strokovnjaka za manj zahtevne naloge s področja urbanističnega načrtovanja in oblikovanja ter urejanja prostora. Njegova odgovornost izhaja iz pomena urbanističnega oblikovanja, kakovosti urbanističnih ureditev, njihove usklajenosti z okoljem, v spoštovanju naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. Javni interes glede kakovosti fizičnega prostora je zaščiten s slovensko in evropsko zakonodajo. Slovenska zakonodaja določa pogoje za arhitekta projektanta urbanista, nadzornika, revidenta načrtovanih posegov v prostor, prostorskega načrtovalca, odgovornega vodjo izdelave predloga prostorskega akta, občinskega urbanista, raziskovalca in podobno.

Profil arhitekta urbanista je zelo kompleksen, saj mora biti urbanist sposoben razmišljati o ljudeh in njihovih prostorskih problemih v najrazličnejših merilih. Izhajati mora iz sodobnih teoretskih in tehnoloških spoznanj, jih nadgrajevati ter težiti k ravnovesju med funkcionalno-tehniško in umetniško komponento urbanističnega snovanja. Izobrazbeni profil arhitekta urbanista združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja s sposobnostjo urejanja in oblikovanja prostora oz. gradnje urbanih struktur.

Diplomanti pridobijo splošne kompetence, kot so: osnovno znanje s področja urbanizma in arhitekture; sposobnost uporabe znanja v praksi; razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti; upoštevanje trajnostno usmerjenih varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih, naravovarstvenih in ekoloških vidikov pri delu; sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic; sposobnost uporabe znanja v praksi; avtonomnost v strokovnem delu; etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki; sposobnost samostojne izdelave manj zahtevnih projektnih nalog.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen preizkus sposobnosti
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature: matematika oziroma tuji jezik, če je matematiko že opravljena pri poklicni maturi ali
 • pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Urbanizem (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 24 21 Brez omejitve
2023/24 2 8 25 / Omejitev
2022/23 1 30 12 13 Brez omejitve
2022/23 2 17 7 / Brez omejitve
2021/22 1 30 85 20 Brez omejitve
2021/22 2 10 15 9 Omejitev
2020/21 1 30 16 16 Brez omejitve
2020/21 2 14 19 14 Omejitev, minimum je 66,32
2019/20 1 30 19 14 Brez omejitve
2019/20 2 15 17 11 Omejitev
2018/19 1 30 16 10 Brez omejitve
2018/19 2 20 11 7 Brez omejitve
2017/18 1 30 16 13 Brez omejitve
2017/18 2 17 6 8 Brez omejitve
2016/17 1 30 17 16 Brez omejitve
Prikaži starejše

Urbanizem (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 5 1 0 Brez omejitve
2023/24 2 5 1 / Brez omejitve
2022/23 1 5 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 5 1 / Brez omejitve
2021/22 1 15 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 15 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 15 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 15 1 1 Brez omejitve
2019/20 1 15 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 15 1 0 Brez omejitve
2018/19 1 15 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 15 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 15 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 15 0 0 Brez omejitve
2016/17 1 15 1 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane