UL Fakulteta za arhitekturo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Urbanizem B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister inženir arhitekt urbanist
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program izobražuje arhitekta urbanista. Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka za odgovorne naloge s področja urbanističnega načrtovanja in oblikovanja ter urejanja prostora. Odgovornost arhitekta urbanista izhaja iz pomena urbanističnega oblikovanja, kakovosti urbanističnih ureditev, njihove usklajenosti z okoljem, v spoštovanju naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. Javni interes glede kakovosti fizičnega prostora je zaščiten s slovensko in evropsko zakonodajo. Slovenska določa pogoje za arhitekta projektanta urbanista, nadzornika, revidenta načrtovanih posegov v prostor, prostorskega načrtovalca, odgovornega vodjo izdelave predloga prostorskega akta, občinskega urbanista, raziskovalca in podobno.

Profil arhitekta urbanista je zelo kompleksen, saj mora biti urbanist sposoben razmišljati o ljudeh in njihovih prostorskih problemih v najrazličnejših merilih: od regionalno-planerskega merila do arhitekture in obratno. Izhajati mora iz sodobnih teoretskih in tehnoloških spoznanj, jih nadgrajevati ter težiti k ravnovesju med funkcionalnotehniško in umetniško komponento urbanističnega snovanja. Izobrazbeni profil arhitekta urbanista združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja s sposobnostjo urejanja in oblikovanja prostora oziroma gradnje urbanih struktur.

Vpisni pogoji

 • Diploma univerzitetnega študija prve stopnje Urbanizem ali
 • diploma študija prve stopnje drugih sorodnih študijev oziroma sorodnih področij (arhitektura, krajinska arhitektura, prostorsko načrtovanje, prostorska sociologija, ekonomija, ekološka psihologija in drugi) ter pred vpisom opravljene obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov) v obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • diploma dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija s sorodnih področij (študijski programi, sprejeti pred letom 2004): arhitektura, krajinska arhitektura in prostorsko načrtovanje, ali
 • diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija z drugih strokovnih področij (študijski programi, sprejeti pred letom 2004): gradbeništvo, geografija, prostorska sociologija, ekonomija ter ekološka psihologija ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Urbanizem (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
Prikaži starejše

Urbanizem (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 15 / /
2013/14 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane