Fakulteta za družbene vede UL

Novinarstvo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister novinarskih študij
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski program Novinarstvo študentke in študente izobrazi za samostojno novinarsko in uredniško delo v spreminjajočem se medijskem okolju. Poleg teoretskih in metodoloških znanj za študij sodobnih vprašanj novinarstva študentke in študenti pridobijo analitične, jezikovne in tehnične sposobnosti za odgovorno delo v novinarskih uredništvih. Z izbiro modulov se usposobijo v kreativnem novinarskem pisanju in digitalni fotografiji, prepoznavanju in pripovedovanju zgodb s pomočjo orodij podatkovnega novinarstva ter sodobnih oblikah televizijskega novinarstva. Prek obvezne prakse je program povezan z uveljavljenimi novinarskimi uredništvi, kar študentkam in študentom omogoča vzpostavljanje strokovnih vezi, ključnih za začetek ali nadaljevanje poklicne poti po opravljenem študiju.

Vpisni pogoji

  • Kdor je končal: a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informiranje, humanistične vede, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini
  • b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. Te obveznosti določi prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Novinarstvo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 35 / /
2020/21 1 25 / /
2019/20 1 25 / /
2018/19 1 25 / /
2017/18 1 25 / /
2016/17 1 25 / /
2015/16 1 25 / /
2014/15 1 25 / /
2013/14 1 35 / /
2012/13 1 35 / /
2011/12 1 50 / /
2010/11 1 50 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Študentski.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane