UL Fakulteta za družbene vede Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Novinarstvo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister novinarstva
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski program Novinarstvo študentke in študente izobrazi za samostojno novinarsko in uredniško delo v spreminjajočem se medijskem okolju. Poleg teoretskih in metodoloških znanj za študij sodobnih vprašanj novinarstva študentke in študenti pridobijo analitične, jezikovne in tehnične sposobnosti za odgovorno delo v novinarskih uredništvih. Z izbiro modulov se usposobijo v kreativnem novinarskem pisanju in digitalni fotografiji, prepoznavanju in pripovedovanju zgodb s pomočjo orodij podatkovnega novinarstva ter sodobnih oblikah televizijskega novinarstva. Prek obvezne prakse je program povezan z uveljavljenimi novinarskimi uredništvi, kar študentkam in študentom omogoča vzpostavljanje strokovnih vezi, ključnih za začetek ali nadaljevanje poklicne poti po opravljenem študiju.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informiranje, humanistične vede, pravo, socialno delo, upravne in poslovne vede ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, ali
 • Končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. Te obveznosti določi prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.
 • Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: (1) potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, (2) spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom, (3) maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, (4) spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, (5) diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Novinarstvo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 35 / /
2020/21 1 25 / /
2019/20 1 25 / /
2018/19 1 25 / /
2017/18 1 25 / /
2016/17 1 25 / /
2015/16 1 25 / /
2014/15 1 25 / /
2013/14 1 35 / /
2012/13 1 35 / /
2011/12 1 50 / /
2010/11 1 50 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane