Fakulteta za upravo UL

Uprava B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant upravnih ved (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Visokošolski strokovni študijski program Uprava omogoča izobraževanje strokovnjakov za najširšo paleto delovnih mest v javni in poslovni upravi, to je v celotnem javnem sektorju od državne uprave, širše javne uprave, javnih podjetij do zasebnih podjetij, še zlasti tistih, ki veliko sodelujejo z javnim sektorjem. Je izrazito praktično naravnan in daje vsa potrebna strokovna, organizacijska, računalniška, administrativno-tehnična znanja ter usposobljenost za uspešno delo v upravni praksi na tipičnih delovnih mestih od tajnika, poslovnega sekretarja, strokovnih referentov na najrazličnejših področjih, kjer so potrebna interdisciplinarna pravno/upravno/ekonomska znanja, do vodij organizacijskih enot na nižjih in srednjih hierarhičnih ravneh. Ambicioznejšim študentom pa zagotavlja dovolj teoretičnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji.

Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v celotnem obsegu predpisanih študijskih ur. Študijski proces pri rednem študiju poteka v obliki predavanj, vaj in seminarjev. Namen predavanj je seznaniti študente s teoretičnimi osnovami predmetov in ga prikazati z uporabo v praksi. Vaje so namenjene utrjevanju osnovnega znanja in podrobnejšemu obravnavanju praktičnih primerov.

Izvedba izrednega študija je prilagojena potrebam in omejenim časovnim možnostim izrednih študentov. Predavanja potekajo na sedežu fakultete in v študijskih centrih izven Ljubljane. Predavanja potekajo ob torkih, četrtkih in petkih popoldne in ob sobotah dopoldne po pet pedagoških ur. Popoldne se začnejo predavanja praviloma ob 16. uri, dopoldne pa ob 8. uri.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v katerem koli srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

 • Javna uprava
 • Poslovna uprava

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Uprava (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 200 394 191 Brez omejitve
2021/22 2 61 100 62 Omejitev, minimum je 64
2020/21 1 200 150 168 Brez omejitve
2020/21 2 72 107 84 Omejitev, minimum je 60
2019/20 1 240 155 180 Brez omejitve
2019/20 2 98 129 102 Omejitev, minimum je 60
2018/19 1 240 134 149 Brez omejitve
2018/19 2 126 118 128 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 59
2017/18 1 240 103 110 Brez omejitve
2017/18 2 152 101 128 Brez omejitve
2016/17 1 240 154 154 Brez omejitve
2016/17 2 119 127 120 Omejitev, minimum je 53
2015/16 1 240 160 204 Brez omejitve
2015/16 2 80 136 83 Omejitev, minimum je 61
2014/15 1 240 166 177 Brez omejitve
2014/15 2 109 183 112 Omejitev, minimum je 59
2013/14 1 200 188 204 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 50
2013/14 2 43 152 45 Omejitev, minimum je 68
2012/13 1 200 255 205 Omejitev, minimum je 56
2012/13 2 35 131 41 Omejitev, minimum je 72
2011/12 1 200 282 207 Omejitev, minimum je 54
2011/12 2 30 102 30 Omejitev, minimum je 69
2010/11 1 240 329 242 Omejitev, minimum je 56
2010/11 2 40 126 41 Omejitev, minimum je 66
2009/10 1 235 346 243 Omejitev, minimum je 63
2008/09 1 235 431 258 Omejitev, minimum je 63
2007/08 1 225 447 241 Omejitev, minimum je 66
2006/07 1 225 472 247 Omejitev, minimum je 69
2005/06 1 250 638 256 Omejitev, minimum je 70
Prikaži starejše

Uprava (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 50 20 14 Brez omejitve
2021/22 2 40 14 13 Brez omejitve
2020/21 1 50 11 9 Brez omejitve
2020/21 2 46 11 12 Brez omejitve
2019/20 1 50 9 9 Brez omejitve
2019/20 2 41 15 11 Brez omejitve
2018/19 1 50 8 7 Brez omejitve
2018/19 2 46 13 13 Brez omejitve
2017/18 1 50 6 6 Brez omejitve
2017/18 2 47 12 9 Brez omejitve
2016/17 1 100 4 4 Brez omejitve
2016/17 2 98 9 10 Brez omejitve
2016/17 3 21 / /
2015/16 1 100 5 4 Brez omejitve
2015/16 2 96 3 4 Brez omejitve
2015/16 3 90 / /
2014/15 1 100 4 6 Brez omejitve
2014/15 2 98 5 5 Brez omejitve
2014/15 3 90 / /
2013/14 1 100 4 6 Brez omejitve
2013/14 2 98 5 6 Brez omejitve
2013/14 3 93 / /
2012/13 1 100 3 3 Brez omejitve
2012/13 2 99 4 9 Brez omejitve
2012/13 3 90 / /
2011/12 1 100 11 11 Brez omejitve
2011/12 2 96 10 10 Brez omejitve
2011/12 3 80 / /
2010/11 1 100 11 14 Brez omejitve
2010/11 2 93 17 20 Brez omejitve
2009/10 1 100 18 25 Brez omejitve
2009/10 2 87 25 32 Brez omejitve
2008/09 1 100 31 36 Brez omejitve
2008/09 2 75 41 43 Brez omejitve
2007/08 1 100 37 51 Brez omejitve
2007/08 2 70 35 48 Brez omejitve
2006/07 1 110 59 84 Brez omejitve
2006/07 2 70 34 41 Brez omejitve
2005/06 1 125 106 125 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57
2005/06 2 80 64 75 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane