UL Fakulteta za upravo Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Uprava B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant upravnih ved (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Visokošolski strokovni študijski program Uprava omogoča izobraževanje strokovnjakov za najširšo paleto delovnih mest v javni in poslovni upravi, to je v celotnem javnem sektorju od državne uprave, širše javne uprave, javnih podjetij do zasebnih podjetij, še zlasti tistih, ki veliko sodelujejo z javnim sektorjem. Je izrazito praktično naravnan in daje vsa potrebna strokovna, organizacijska, računalniška, administrativno-tehnična znanja ter usposobljenost za uspešno delo v upravni praksi na tipičnih delovnih mestih od tajnika, poslovnega sekretarja, strokovnih referentov na najrazličnejših področjih, kjer so potrebna interdisciplinarna pravno/upravno/ekonomska znanja, do vodij organizacijskih enot na nižjih in srednjih hierarhičnih ravneh. Ambicioznejšim študentom pa zagotavlja dovolj teoretičnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji.

Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v celotnem obsegu predpisanih študijskih ur. Študijski proces pri rednem študiju poteka v obliki predavanj, vaj in seminarjev. Namen predavanj je seznaniti študente s teoretičnimi osnovami predmetov in ga prikazati z uporabo v praksi. Vaje so namenjene utrjevanju osnovnega znanja in podrobnejšemu obravnavanju praktičnih primerov.

Izvedba izrednega študija je prilagojena potrebam in omejenim časovnim možnostim izrednih študentov. Predavanja potekajo na sedežu fakultete in v študijskih centrih izven Ljubljane. Predavanja potekajo ob torkih, četrtkih in petkih popoldne in ob sobotah dopoldne po pet pedagoških ur. Popoldne se začnejo predavanja praviloma ob 16. uri, dopoldne pa ob 8. uri.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v katerem koli srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

 • Javna uprava
 • Poslovna uprava

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Uprava (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 200 104 / Brez omejitve
2023/24 1 200 149 152 Brez omejitve
2023/24 2 93 94 / Omejitev
2022/23 1 200 120 142 Brez omejitve
2022/23 2 83 84 / Omejitev
2021/22 1 200 394 191 Brez omejitve
2021/22 2 61 100 62 Omejitev, minimum je 64
2020/21 1 200 150 168 Brez omejitve
2020/21 2 72 107 84 Omejitev, minimum je 60
2019/20 1 240 155 180 Brez omejitve
2019/20 2 98 129 102 Omejitev, minimum je 60
2018/19 1 240 134 149 Brez omejitve
2018/19 2 126 118 128 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 59
2017/18 1 240 103 110 Brez omejitve
2017/18 2 152 101 128 Brez omejitve
Prikaži starejše

Uprava (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 50 11 / Brez omejitve
2023/24 1 50 10 8 Brez omejitve
2023/24 2 43 16 / Brez omejitve
2022/23 1 50 9 9 Brez omejitve
2022/23 2 44 16 / Brez omejitve
2021/22 1 50 20 14 Brez omejitve
2021/22 2 40 14 13 Brez omejitve
2020/21 1 50 11 9 Brez omejitve
2020/21 2 46 11 12 Brez omejitve
2019/20 1 50 9 9 Brez omejitve
2019/20 2 41 15 11 Brez omejitve
2018/19 1 50 8 7 Brez omejitve
2018/19 2 46 13 13 Brez omejitve
2017/18 1 50 6 6 Brez omejitve
2017/18 2 47 12 9 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane