UL Fakulteta za družbene vede Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Sociologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani sociolog (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

V središču poučevanja programa analitska sociologija je razumevanje in pojasnjevanje zapletenosti sodobnega družbenega življenja ter iskanje predlogov za odgovorno soupravljanje sodobnih družb, zavedajoč se njihove globalne prepletenosti.
Študenti med študijem pridobijo znanja s področij prostorsko-okoljskih sprememb, javnega mnenja in množičnih komunikacij, družbene umeščenosti političnih procesov, oblikovanja individualnih in kolektivnih identitet, religijskih pojavov, življenjskih potekov, vsakdanjega življenja, spolov in družin. Razvejanost socioloških specializacij dopolnjujejo znanja o temeljnih socioloških konceptih, klasičnih in sodobnih socioloških teorijah ter družboslovni metodologiji.
Sociologi so ustvarjalni in inovativni – odlikuje jih intelektualna strogost in kritičnost, moralna odgovornost, spoštovanje do različnosti in razvite komunikacijske veščine.

Diplomanti analitske sociologije so usposobljeni za analitično-raziskovalno, svetovalno in vodstveno delo na različnih teritorialnih in sektorskih ravneh. Njihove prednosti so sposobnost za organizacijo raziskovalnega dela in kritično sociološko analizo trendov družbenega razvoja, iskanje odgovorov na sodobne družbene izzive ter pripravljenost za skupinsko delo in vodenje.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • Opravljena poklicna matura v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: ekonomski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in turizem, gastronomski tehnik, gastronomija, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, grafični tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, plovbni tehnik, predšolska vzgoja, tehnik oblikovanja, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz splošne mature iz predmeta sociologija, psihologija, filozofija, zgodovina ali ekonomija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi
 • pred 1.6.1995 končan štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Sociologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 35 25 / Brez omejitve
2023/24 1 35 16 19 Brez omejitve
2023/24 2 17 15 / Brez omejitve
2022/23 1 35 10 20 Brez omejitve
2022/23 2 17 10 / Brez omejitve
2021/22 1 35 80 21 Brez omejitve
2021/22 2 16 10 16 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 56
2020/21 1 35 15 29 Brez omejitve
2020/21 2 11 16 12 Omejitev, minimum je 63
2019/20 1 35 18 31 Brez omejitve
2019/20 2 10 13 10 Omejitev, minimum je 56
2018/19 1 35 23 25 Brez omejitve
2018/19 2 14 27 14 Omejitev, minimum je 56,5
2017/18 1 30 17 14 Brez omejitve
2017/18 2 19 5 4 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane