UL Fakulteta za družbene vede Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Kulturne študije B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister kulturologije
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program Kulturne študije študente usposablja za analizo vseh družbenih pojavov. To počne s kombinacijo zanimanja za različna področja sodobne kulture na eni strani in s preučevanjem najpomembnejših strukturnih določil (ekonomije, spola, etničnosti,...), ki na omenjene pojave vplivajo, na drugi. Analiza se navdihuje pri različnih disciplinarnih in teoretskih pristopih: antropologiji, sociologiji, marksizmu, psihoanalizi,...

Magistri in magistrice kulturologije so s svojim razumevanjem in sposobnostjo analize pojavov in procesov na področju kulture usposobljeni tako za samostojno raziskovalno delo kot tudi za delo v različnih ustanovah in podjetjih, ki se posredno ali neposredno dotikajo kulture, umetnosti, življenjskih stilov, medijskih vsebin in posredovanja simbolov nasploh.

Vpisni pogoji

  • Kdor je končal: a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informiranje, humanistične vede, umetnost, poslovne in upravne vede, pravo, izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini
  • b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. Te obveznosti določi prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Kulturne študije (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 / /
2023/24 1 35 / /
2022/23 1 35 / /
2021/22 1 35 / /
2020/21 1 35 / /
2019/20 1 35 / /
2018/19 1 35 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 35 / /
2015/16 1 35 / /
2014/15 1 35 / /
2013/14 1 35 / /
2012/13 1 35 / /
2011/12 1 50 / /
2010/11 1 50 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane