UL Fakulteta za elektrotehniko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Elektrotehnika B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program neločljivo povezuje študij z znanstvenoraziskovalnim in razvojnim delom. Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor.

Program daje prednost izbirnosti pred obveznimi oblikami študija. Da bi primerno pokrili vse bolj razvejano področje sodobne elektrotehnike, je ponudba študijskih vsebin velika in raznolika. Izbirnost daje študentu možnost zgodnjega načrtovanja lastne raziskovalne kariere in zasledovanja potreb bodočih delodajalcev. Ob tem se preko obveznih seminarjev in z vključevanjem izbirnih generičnih vsebin zagotavlja primerna širino izobrazbe. V programu je omogočena mobilnost tako v okviru organiziranih oblik študija kot individualnega raziskovalnega dela.

V času študija se od študenta pričakuje aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih znastvenih in strokovnih delavnicah in konferencah. Ob tem študent razvija veščine znanstvenega komuniciranja, kritične presoje dosežkov drugih in rezultatov lastnega raziskovalnega dela. Med bistvene obveznosti doktoranda spadata predlog in izdelava doktorske disertacije.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program druge stopnje ali
 • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti, - kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 90 KT, ali
 • končan študijski program specializacije in pred tem končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 - kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6.2004, ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 KT, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta, ali
 • končan enakovreden program druge univerze.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 5.500€, 2. letnik: 5.500€, 3. letnik: 3.400€, 4. letnik: 2.200€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Elektrotehnika (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 50 / /
2023/24 1 50 / /
2022/23 1 50 / /
2021/22 1 50 / /
2020/21 1 50 / /
2019/20 1 50 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 27 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 33 / /
2014/15 1 33 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 45 / /
2011/12 1 50 / /
2010/11 1 90 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane