UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Geodezija in geoinformatika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir geodezije (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo pridobili pregledna splošna temeljna znanja z vseh področij geodezije in geoinformatike, hkrati pa osnovna znanja iz nekaterih povezanih, za geodezijo in geoinformatiko pomembnih področij. V okviru izbirnih vsebin bodo glede na poseben interes študenti posamezna povezana področja lahko dodatno poglobili. Seznanjeni bodo tudi z vsemi posebnostmi v Sloveniji ter Evropi, kot posledica posebnih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, s projektnim delom in s problemskimi nalogami se bodo privajali dela v skupini, javnega nastopanja ter poslovanja s strankami. Vsa pridobljena teoretična znanja bodo v največji možni meri preskusili na primerih vaj in realnih primerih uporabe, kar jim bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju.

Hkrati je cilj osvojitev zadostnega obsega temeljnih inženirskih vsebin, ki omogočajo razvoj abstraktnega mišljenja in uspešno nadaljevanje študija na različnih programih druge stopnje.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Geodezija in geoinformatika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 37 / Omejitev
2023/24 1 30 26 24 Brez omejitve
2023/24 2 8 7 / Brez omejitve
2022/23 1 30 25 21 Brez omejitve
2022/23 2 10 7 / Brez omejitve
2021/22 1 30 50 19 Brez omejitve
2021/22 2 15 2 2 Brez omejitve
2020/21 1 30 21 24 Brez omejitve
2020/21 2 7 9 7 Omejitev, minimum je 57
2019/20 1 30 16 17 Brez omejitve
2019/20 2 15 14 13 Brez omejitve
2018/19 1 30 21 19 Brez omejitve
2018/19 2 12 6 7 Brez omejitve
2017/18 1 30 16 16 Brez omejitve
2017/18 2 17 10 13 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane