UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Gradbeništvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir gradbeništva (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so, da diplomanti dobijo trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju gradbeništva, da so motivirani za nadaljnji študij na podiplomski stopnji, da razumejo ustvarjalen odnos, ki je potreben pri kreiranju grajenega okolja v naravnem ali obstoječem urbanem okolju, da so dovolj razgledani na širšem področju gradbeništva in da so sposobni interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.

Splošne kompetence diplomantov so: sposobnosti za definiranje, razumevanje in ustvarjalno reševanje strokovnih izzivov. Razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja; razvijanje profesionalne odgovornosti in etike; sposobnost strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja vključno z uporabo tujega strokovnega jezika.; zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije; usposobljenost za uporabo pridobljenih znanja pri samostojnem reševanju tehničnih problemov v gradbeništvu; zmožnost iskanja virov, kritične presoje informacij, samostojnega nadgrajevanja pridobljenih znanj in poglabljanja znanja na posameznih specializiranih področjih gradbeništva; usposobljenost za interdisciplinarno povezovanje; upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih in ekoloških načel pri svojem delu.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri, v 6. semestru se študij deli na module: Hidrotehnika, Komunala, Konstrukcije, Promet in Stavbarstvo.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Gradbeništvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 80 100 / Omejitev
2023/24 1 80 80 81 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 54
2023/24 2 6 22 / Omejitev
2022/23 1 80 63 65 Brez omejitve
2022/23 2 25 17 / Brez omejitve
2021/22 1 80 168 60 Brez omejitve
2021/22 2 26 19 26 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 43
2020/21 1 80 65 70 Brez omejitve
2020/21 2 16 17 16 Omejitev, minimum je 43
2019/20 1 80 48 55 Brez omejitve
2019/20 2 33 28 29 Brez omejitve
2018/19 1 60 32 35 Brez omejitve
2018/19 2 29 23 24 Brez omejitve
2017/18 1 60 36 39 Brez omejitve
2017/18 2 27 12 17 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane