UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Operativno gradbeništvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomiran inženir gradbeništva (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj študijskega programa je izobraževanje diplomantov, ki bodo pridobili pregledna splošna temeljna znanja s področja gradbeništva in hkrati nekatera osnovna znanja s področij, pomembnih za njihovo hitrejšo zaposljivost. Študentom omogoča tako na pričetku študija kot tudi med študijem vključitev v prakso na področju gradbeništva, izbirne vsebine za poglobitev nekaterih znanj na področju gradbeništva in z gradbeništvom povezanih znanj znotraj fakultete in univerze ter prehajanje med sorodnimi študijskimi programi na prvi stopnji in nadaljevanje študija na drugi stopnji študijskega programa »Gradbeništvo« in sorodnih študijskih programih na drugi stopnji.

Študent osvoji potrebna osnovna znanja iz temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov, osnovna znanja iz temeljnih predmetov gradbene stroke in osnovna znanja iz strokovnih gradbenih predmetov. V okviru izbirnih predmetov v drugem in tretjem letniku je študentu omogočena specializacija in tudi priprava za nadaljevanje študija po programih na drugi stopnji.

V okviru študija študent spozna tradicionalna znanja nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Seznani se z vsemi posebnostmi v Sloveniji ter Evropi kot posledica posebnih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, projektnim delom in problemskih nalogah se privaja na delo v skupini, javno nastopanje ter poslovanje s strankami. S praktičnim delom na terenu in v laboratorijih diplomant pridobi potrebne veščine in spretnosti, potrebne za delo v gradbeništvu. Utrjevanju celovite strokovne usposobljenosti je namenjen sprotni praktični pouk in štiritedensko praktično usposabljanje v gradbenih in sorodnih podjetjih, ki predstavljajo tudi ciljna zaposlitvena področja. Študent zaključi študij s problemsko in aplikativno usmerjenim diplomskim delom.
Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s preglednim teoretičnim in poglobljenim strokovnim znanjem, ki je zaposljiv in samostojno opravlja določene naloge s področja gradbeništva v Sloveniji in Evropi.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri, v 3. letniku so na voljo izbirni moduli: Konstruktiva, Organizacija in Promet.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Operativno gradbeništvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 60 78 / Omejitev
2023/24 1 60 62 61 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 63
2022/23 1 79 79 66 Brez omejitve
2022/23 2 14 25 / Omejitev
2021/22 1 60 109 46 Brez omejitve
2021/22 2 25 26 25 Omejitev, minimum je 56
2020/21 1 60 55 60 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 54
2020/21 2 4 16 4 Omejitev, minimum je 69
2019/20 1 60 46 48 Brez omejitve
2019/20 2 15 34 15 Omejitev, minimum je 60,5
2018/19 1 80 20 27 Brez omejitve
2018/19 2 56 21 26 Brez omejitve
2017/18 1 80 41 40 Brez omejitve
2017/18 2 50 29 31 Brez omejitve
2016/17 1 80 35 32 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane