UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Stavbarstvo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir stavbarstva
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Okvir programa so stavbe. Njihovo načrtovanje, gradnja, uporaba in odstranitev predstavljajo velik del področja graditeljstva. V obstoječem izobraževalnem sistemu ljubljanske univerze sta dobro zastopana dva dela tega področja: načrtovanje prostora (v našem primeru prostora v stavbah), za katerega skrbi Fakulteta za arhitekturo in načrtovanje nosilne konstrukcije stavb, za katere skrbi Fakulteta za gradbeništvo. V obeh programih je nezadostno zastopano izobraževanje na področju načrtovanja zaščitnih konstrukcij, ki obsega predvsem arhitekturne konstrukcije in konstruktivno gradbeno fiziko.

Cilj programa je ustvariti novi profil oblikovalca in načrtovalca bivalnega in delovnega okolja - organsko povezano načrtovanje, izvedba in odstranitev - ki bo sposoben samostojno projektirati in izvajati enostavne in manj zahtevne objekte ali sodelovati pri projektiranju in izvajanju zahtevnih objektov v skladu z Zakonom o graditvi objektov in ki bo sposoben samostojno projektirati in izvajati zahtevne objekte.

Tako je cilj aktivnosti novega profila oblikovalca in načrtovalca bivalnega in delovnega okolja izboljšanje kakovosti grajenega okolja, izboljševanje delovanja tega okolja s ciljem zmanjševanja negativnih vplivov na okolje, usmeritev v oblikovanje takih zgradb, ki upoštevajo principe trajnostnega razvoja z ustvarjanjem in odgovornim ravnanjem z zdravim grajenim okoljem, ki temelji na učinkoviti izrabi virov in ekoloških načelih ter pridobivanje znanja, tehničnih spretnosti in inovacijske sposobnosti za dvig kakovosti projektov za načrtovanje izvedbe, distribucije, uporabe in odstranitve ter za presojo fizične izvedljivosti, ekonomske upravičenosti in finančnih možnosti.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje s področja stavbarstva ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • končan visoki strokovni študijski program Gradbeništvo pred uvedbo bolonjskih programov ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Stavbarstvo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 / /
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 40 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 40 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane