UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir okoljskega gradbeništva
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomant pridobi poglobljena temeljna znanja s področja naravoslovja, nadgrajena s temeljnimi in predvsem uporabnimi strokovnimi gradbeno-tehniškimi znanji za reševanje zahtevnejših upravnih postopkov in planiranje, načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje bolj zahtevnih gradbenih inženirskih objektov s področja vodarskega in okoljskega inženirstva.

V okviru študija študentje ob teoretičnih temeljnih znanjih hidrotehnike in geotehnike spoznajo moderna načela vodarstva, nadgrajena z najnovejšimi dognanji stroke na posameznih področjih okoljskega gradbeništva, posredovanimi na moderen način, s sodobno tehnologijo. Z delom v skupinah, projektnim delom, terenskim delom in reševanjem problemskih nalog razvijajo veščine, ki so pomembne za interdisciplinarno delo v skupini ter nastopanje pred strokovno in laično javnostjo. Obenem se seznanijo z vodenjem projektov na področju okoljskega gradbeništva in še posebej projektiranja posameznih specialnih vrst objektov in ukrepov.

Vsa pridobljena strokovna znanja v največji možni meri preskusijo na primerih vaj in realnih primerih uporabe, kar jim skupaj s praktičnim usposabljanjem kot sestavnim delom študijskega programa omogoča lažjo vključitev v prakso po končanem magistrskem študiju.

Vpisni pogoji

 • Končan univerzitetni študijski program 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo ali
 • končan visokošolski študijski program 1. stopnje Operativno gradbeništvo ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti iz predmetov univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo: Matematika II, Osnove kemije, Hidrologija I in Hidravlika I v skupnem obsegu 23 kreditnih točk, ali
 • končan visoki strokovni študij Gradbeništvo pred uvedbo bolonjskih programov ali
 • končan drug univerzitetni študijski program 1. stopnje ter pred vpisom opravljen individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • končan visokošolski študijski program 1. stopnje drugih sorodnih tehničnih in biotehničnih študijev ter pred vpisom opravljen individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • končan drug sorodni tehniški ali biotehniški visokošolski strokovni študijski program pred uvedbo bolonjske reforme ter pred vpisom opravljen individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 KT.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 35 / /
2015/16 1 35 / /
2014/15 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane