UL Fakulteta za matematiko in fiziko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Fizika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani fizik (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati z probleme, ki se pojavljajo pri raziskavah fizikalnih lastnosti materialov, razlagi lastnosti in zgradbe snovi in pojavih v naravi ter s tem povezanimi novimi tehnologijami, kot tudi delo z informacijskimi sistemi. Diplomant astronomske smeri pridobi izkušnje pri zelo raznovrstnih problemih, ki se pojavljajo pri fizikalni razlagi pojavov v vesolju. Diplomant izobraževalne smeri dobi široko izobrazbo iz temeljne fizike ter osnovne veščine komuniciranje in posredovanje znanstvenih dognanj širši javnosti.

Diplomanti se lahko zaposlujejo na področjih, kot so na primer: raziskovalna dejavnost, visoko šolstvo, računalniška industrijaelektro- in elektronska industrija, telekomunikacije, optična industrija, strojna industrija, gradbeništvo, energetika, kemijska industrija, farmacevtska industrija, zdravstvo, certifikacijske institucije, izobraževanje in mediji, finance, državna uprava (različne agencije),...

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit splošne mature iz predmeta matematika, če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega predmeta splošne mature, ki ga kandidat še ni opravljal pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 8.000€

Študijske smeri

 • Astronomska smer
 • Fizika
 • Izobraževalna smer

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Fizika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 160 90 89 Brez omejitve
2023/24 2 79 20 / Brez omejitve
2022/23 1 160 97 94 Brez omejitve
2022/23 2 68 11 / Brez omejitve
2021/22 1 160 193 98 Brez omejitve
2021/22 2 70 13 16 Brez omejitve
2020/21 1 160 96 94 Brez omejitve
2020/21 2 75 26 24 Brez omejitve
2019/20 1 150 116 113 Brez omejitve
2019/20 2 46 13 14 Brez omejitve
2018/19 1 150 103 108 Omejitev
2018/19 2 51 16 18 Brez omejitve
2017/18 1 150 116 114 Brez omejitve
2017/18 2 39 20 19 Brez omejitve
2016/17 1 150 83 94 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane