UL Fakulteta za matematiko in fiziko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Aplikativna fizika B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir fizike (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni uporabljati pridobljeno fizikalno-tehnično znanje v delovnem procesu v tehnološkem, merilnem, diagnostičnem, računalniško-modelnem sektorju gospodarstva in drugje. Študij je praktično usmerjen in namenjen usposabljanju strokovnjakov v raziskovalnih in industrijskih laboratorijih in drugih ustanovah, ki pri delu uporabljajo visokotehnološko opremo.

Diplomanti pridobijo naslednje kompetence: pregledno znanje osnovnih fizikalnih zakonov, poznavanje najpomembnejših področij fizike, splošno razumevanje naravnih pojavov, sposobnost matematičnega modeliranja in reševanja fizikalnih problemov, razumevanje fizikalnega ozadja merskih postopkov in tehnik, uporaba računalnika pri vodenju procesov in kvantitativni analizi problemov, obvladovanje merskih metod in statistične obdelave podatkov, sposobnost dela v merilnem laboratoriju, analiza in predstavitev rezultatov, splošno tehnično znanje, sposobnost abstrakcije in analize problemov, sposobnost strokovnega dela v skupini, sposobnost uporabe in spremljanja strokovne literature in informacij na spletu, sposobnost razumevanja tehnoloških procesov, sposobnost sinteze ter kritične presoje rešitev, sposobnost uporabe znanja v praksi, sposobnost komuniciranja in posredovanja strokovnih vsebin v okviru strokovne javnosti.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posazezni letnik: 5.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Aplikativna fizika (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 7 9 Brez omejitve
2023/24 2 33 10 / Brez omejitve
2022/23 1 40 4 4 Brez omejitve
2022/23 2 38 9 / Brez omejitve
2021/22 1 40 11 5 Brez omejitve
2021/22 2 36 7 9 Brez omejitve
2020/21 1 40 3 7 Brez omejitve
2020/21 2 35 4 5 Brez omejitve
2019/20 1 35 3 4 Brez omejitve
2019/20 2 32 8 14 Brez omejitve
2018/19 1 35 3 5 Brez omejitve
2018/19 2 33 7 10 Brez omejitve
2017/18 1 35 3 5 Brez omejitve
2017/18 2 32 14 15 Brez omejitve
2016/17 1 40 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane