UL Fakulteta za matematiko in fiziko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Statistika B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Statistika je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov, ki obvladajo tako temeljna znanja iz statistične teorije kot tudi statistična znanja, ki so specifična za posamezne znanstvene discipline. Program je namenjen poglobitvi temeljnih znanj matematične statistike, razširitvi znanj o najnovejših statističnih pristopih na posameznih področjih ter pridobitvi sposobnosti reševanja kompleksnih metodoloških problemov z uporabo zahtevnih informacijskih orodij.

Program sestavlja sedem modulov: biostatistika, družboslovna statistika, matematična statistika, ekonomska in poslovna statistika, uradna statistika, psihološka statistika in tehniška statistika.

Doktorand je po končanem študiju usposobljen za ustvarjalno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje znanstvenih problemov bodočih delodajalcev. Na znanstvenem področju svojega dela je sposoben opredeliti raziskovalni problem in poiskati optimalne rešitve. Zna povezovati obstoječe metode in razvijati nove ter jih kritično evalvirati s pomočjo jasno definiranih kriterijev, temelječih na statistični teoriji. Sposoben je kritične presoje raziskovalnih rezultatov in prenosa novih znanj v prakso.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program druge stopnje ali
 • končan študijski program, ki izobražuje za zdravnike, veterinarje, zobozdravnike, za farmacevte ali druge, in je ovrednoten s 300 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev specializacije, pred tem končan visokošolski strokovni program ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 3.800€, 2. letnik: 3.8000€, 3. letnik: 2.200€, 4.letnik: 2.200€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Statistika (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 18 / /
2013/14 1 18 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane