UL Fakulteta za pomorstvo in promet Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Prometna tehnologija in transportna logistika B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir prometne tehnologije (VS)
Kraj izvajanja: Portorož

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je, da študentom omogoči pridobitev strokovnega znanja, veščin in usposobljenost za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Obvezni del tega študijskega programa je praktično izobraževanje v delovnem okolju s področja transporta, prometa in transportne logistike.

Izhodišča problematike prometne tehnologije in logistike ter izzivi znanstvenega in tehnično-tehnološkega napredka v skladu s potrebami slovenske družbe in gospodarstva zahtevajo visoko usposobljene strokovne kadre s področja prometne tehnologije in logistike, ki bodo sposobni reševati probleme v praksi. Predvidene usmeritve študija sledijo izraženim potrebam poslovne prakse, študentom pa omogočajo ustrezno izbirnost študija glede na njihove interese.

Program omogoča oblikovanje tehnološkega profila strokovnjakov za strokovna opravila načrtovanja in vodenja transportnih, prometnih in logističnih procesov, eksploatacije prometne infrastrukture in transportnomanipulacijskih sredstev integralnega prometnega sistema skladno s tehničnotehnološkimi, naravnimi, geoprometnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji posameznih prometnih panog prometnega gospodarstva in državne uprave.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, 1.letnik: 2.000€, 2.letnik: 2.000€, 3.letnik: 1.700€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Prometna tehnologija in transportna logistika (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 60 46 / Brez omejitve
2023/24 1 60 69 56 Omejitev
2023/24 2 9 12 / Omejitev
2022/23 1 60 65 52 Brez omejitve
2022/23 2 20 20 / Omejitev
2021/22 1 60 130 60 Omejitev, minimum je 56
2021/22 2 4 18 4 Omejitev, minimum je 72
2020/21 1 60 51 44 Brez omejitve
2020/21 2 26 28 26 Omejitev, minimum je 51
2019/20 1 60 52 38 Brez omejitve
2019/20 2 28 38 29 Omejitev, minimum je 54
2018/19 1 60 35 28 Brez omejitve
2018/19 2 40 25 25 Brez omejitve
2017/18 1 60 40 33 Brez omejitve
2017/18 2 36 17 17 Brez omejitve
Prikaži starejše

Prometna tehnologija in transportna logistika (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 11 / Brez omejitve
2023/24 1 30 4 4 Brez omejitve
2023/24 2 27 6 / Brez omejitve
2022/23 1 30 5 4 Brez omejitve
2022/23 2 29 2 / Brez omejitve
2021/22 1 30 6 4 Brez omejitve
2021/22 2 27 6 6 Brez omejitve
2020/21 1 30 15 14 Brez omejitve
2020/21 2 17 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 30 5 5 Brez omejitve
2019/20 2 27 4 5 Brez omejitve
2018/19 1 30 4 4 Brez omejitve
2018/19 2 26 12 11 Brez omejitve
2017/18 1 30 6 6 Brez omejitve
2017/18 2 27 7 8 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane