UL Fakulteta za pomorstvo in promet Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pomorstvo in promet B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Portorož

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet je izobraževanje visoko usposabljenih strokovnjakov za samostojno in izvorno znanstvenoraziskovalno delo na področju tehniških znanosti, znanstvenem polju promet in znanstcvenih disciplinah matičnega področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika.

Njegov cilj je tudi študentom omogočiti uspešno izobraževanje po pedagoških in raziskovalnih elementih programa z razširitvijo in poglobitvijo njihovega predznanja in ekspertize izvornega znanstveno-raziskovalnega dela. Takšno delo mora izpolniti stroge kriterije mednarodno sprejemljivih standardov kvalitete in doprinesti k razvoju znanstvene misli na raziskovalnem področju pomorstva in prometa.

Po končanem doktorskem študiju so doktorandi sposobni za kreativno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje znanstvenih problemov bodočih delodajalcev. Pridobijo sposobnost razumevanja in kritične presoje pri razreševanju zahtevnih in kompleksnih znanstveno-raziskovalnih vprašanj. Usposobljeni so za kreativno ter samostojno obravnavo znanstveno-raziskovalnega problema, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoja novih raziskovalnih metod in prenosa novih tehnologij in znanja v prakso.

Vpisni pogoji

 • Zaključen bolonjski študijski program druge stopnje, ne glede na smer in področje študija, ali
 • zaključen enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 KT ali zaključen drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT, ali
 • zaključen dosedanji stari študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
 • zaključen dosedanji stari študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih usmeritev ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 KT, ali
 • zaključen dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali specializacije in pred tem končan univerzitetni študijski program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih ekonomskih usmeritev, ali
 • pridobljena zgornjim enakovredna izobrazba v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, 1.letnik: 3.000€, 2.letnik: 3.000€, 3.letnik: 3.000€, 4.letnik: 2.200€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Pomorstvo in promet (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 5 / /
2013/14 1 5 / /
2012/13 1 10 / /
2011/12 1 10 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane