UL Fakulteta za računalništvo in informatiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Računalništvo in informatika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir računalništva in informatike (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študij računalništva in informatike na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je študij z najdaljšo tradicijo na tem področju v Sloveniji. Študentom ponuja temeljna in praktična znanja, ki so potrebna za delo v stroki, v skladu z najsodobnejšimi merili in standardi, ki za tovrstno izobraževanje veljajo v svetu. Zaradi izbirnosti v programu naši diplomanti niso strogo usmerjeni le v stroko, temveč so široko razgledani in visoko usposobljeni strokovnjaki.

Predmetnik prvega letnika vsebuje obvezne osnovne predmete, kjer študenti pridobijo predznanje za višje letnike. V drugem letniku je v letnem semestru možno izbrati en strokovni izbirni in en splošni izbirni predmet, v tretjem letniku pa vsak študent v skladu s svojimi željami in interesi izbere dva izmed oblikovanih modulov ter en splošni izbirni predmet. Vsak modul ima po tri predmete, od katerih se dva izvajata v zimskem in eden v letnem semestru. Študenti, ki bodo v prvih dveh letnikih dosegli povprečje vsaj 8.5 in pri tem ne bodo ponavljali letnika, bodo lahko vse modulske predmete prosto izbirali izmed vseh predmetov, ki so ponujeni v modulih.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: računalništvo, matematika ali fizika - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Študijske smeri

Ni smeri, v 3. letniku se študij deli na module: Informatika, Programska oprema, Računalniški sistemi in omrežja, Umetna inteligenca in Medijske tehnologije.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Računalništvo in informatika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 170 212 / Omejitev
2023/24 1 170 230 171 Omejitev, minimum je 71
2022/23 1 170 225 170 Omejitev, minimum je 70
2021/22 1 170 493 172 Omejitev, minimum je 77
2020/21 1 150 233 150 Omejitev, minimum je 75
2020/21 2 3 25 3 Omejitev, minimum je 97,48
2019/20 1 150 248 150 Omejitev, minimum je 76
2018/19 1 150 200 154 Omejitev, minimum je 68,5
2017/18 1 150 214 150 Omejitev, minimum je 71
2017/18 2 5 21 5 Omejitev, minimum je 90
2016/17 1 150 274 155 Omejitev, minimum je 72
2015/16 1 150 228 151 Omejitev, minimum je 67
2015/16 2 2 12 2 Omejitev, minimum je 85
2014/15 1 150 171 153 Omejitev, minimum je 60
2013/14 1 150 210 150 Omejitev, minimum je 62
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane