UL Fakulteta za računalništvo in informatiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Računalništvo in matematika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir računalništva in matematike (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika izvajata skupaj Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko. Namenjen je usposabljanju v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi vejami diskretne in računalniške matematike. Diplomanti imajo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in so zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Ta študij med drugim zagotavlja kontinuiteto na področju produciranja visoko usposobljenih kadrov, ki so potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes še ne poznamo in ki so sposobni nadaljevati in širiti raziskovalno in inovativno dejavnost na področju računalništva in računalniške matematike. Diplomanti imajo tudi ustrezno predznanje za prehod na nova interdisciplinarna področja, pri katerih je potrebno obvladovanje teoretičnega računalništva in ustreznih matematičnih podlag, kot so na primer nekatere vede s področja biotehnologij ,na primer področje genetike in bioinformatike, biomedicine, teoretične kemije,...

Diplomanti lahko najdejo zaposlitev praktično v vseh panogah tržnega in nepridobitnega sektorja, saj je računalniška tehnologija v današnji družbi nepogrešljiva. Zlasti so usposobljeni za delovna mesta, ki zahtevajo dobro poznavanje računalništva, predvsem programiranja in na delovnih mestih, ki poleg tega zahtevajo strokovno matematično znanje. Predvidevamo, da se bodo diplomanti zaposlovali na področju dela v informacijski tehnologiji in znanosti, kjer bodo zaradi dobrega poznavanja teoretičnih osnov in matematike zmožni hitrega obvladovanja novih spoznanj in dosežkov.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika - če je kandidat ta predmet opravljal že pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta - izbirni predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Računalništvo in matematika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 48 44 Omejitev, minimum je 80
2022/23 1 40 67 40 Omejitev, minimum je 92,74
2022/23 2 3 2 / Brez omejitve
2021/22 1 40 116 40 Omejitev, minimum je 88
2020/21 1 40 52 40 Omejitev, minimum je 87,8
2019/20 1 40 56 41 Omejitev, minimum je 86
2018/19 1 40 54 40 Omejitev, minimum je 80
2018/19 2 3 14 3 Omejitev, minimum je 79,5
2017/18 1 40 51 4 Omejitev, minimum je 75
2017/18 2 6 11 6 Omejitev, minimum je 70
2016/17 1 40 71 40 Omejitev, minimum je 76,5
2016/17 2 1 12 1 Omejitev, minimum je 97
2015/16 1 40 35 40 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 49
2015/16 2 8 8 8 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 66
2015/16 3 1 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane