UL Fakulteta za računalništvo in informatiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Digitalno jezikoslovje B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister digitalnega jezikoslovja
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so:

 • jezikovna kompetenca v vsaj dveh jezikih,
 • razumevanje zakonitosti delovanja pisnega in govorjenega jezika na vseh ravneh jezikoslovne analize,
 • razumevanje načel večjezične komunikacije, vključno z veščinami medkulturnega posredovanja, prevajanja, tolmačenja, lokalizacije in ustvarjanja večjezičnih vsebin,
 • veščine izdelovanja digitalnih jezikovnih virov, kot so korpusi, leksikoni, akustične podatkovne baze ipd., ter kompetence v metodološkem načrtovanju in tehnični implementaciji izdelave jezikovnih virov,
 • veščine analize in obdelave naravnih jezikov, vključno z osnovnimi sposobnostmi analize in obdelave jezikovnih podatkov z uporabo obstoječih orodij ter zmožnostjo načrtovanja in razvoja lastnih,
 • osnovno razumevanje socioloških, psiholoških in zakonodajnih vidikov digitalnih medijev,
 • zmožnost samostojnega raziskovanja in pridobivanja novih veščin,
 • zmožnost delovanja v interdisciplinarnih in večjezičnih ekipah.

Vpisni pogoji

 • V skupni interdisciplinarni magistrski študijski program Digitalno jezikoslovje se lahko vpiše: vsak kandidat ali kandidatka z diplomo prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT, z naslednjih strokovnih področij: jeziki, informacijske in komunikacijske tehnologije ali družbene vede, novinarstvo in informacijska znanosti ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini
 • vsak kandidat ali kandidatka z diplomo prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Dodatne obveznosti določi vpisna komisija (Selection Committee) in obsegajo od 10 o največ 60 kreditnih točk. Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program druge stopnje.

Podatki o vpisu

Digitalno jezikoslovje (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 10 / /
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane