UL Fakulteta za socialno delo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Socialno delo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani socialni delavec (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program usposablja strokovnjake in strokovnjakinje s posebnimi teoretskimi in metodičnimi znanji za pomoč ljudem pri reševanju kompleksnih življenjskih težav in stisk, ki jim zaradi narave ogroženosti ali zaradi njihovega pomena rečemo socialni problemi.

Socialni delavci in delavke posegajo v življenja ljudi v njihovem socialnem kontekstu in skupaj z njimi razvijajo odgovore na njihove težave in stiske. Z institucionalnimi sredstvi (socialno podporo) in na kreativen način z inovativnimi rešitvami omogočajo ljudem čim večjo samostojnost. Ponujajo človeško oporo in strokovno pomoč pri premagovanju hujših življenjskih pretresov, ki ogrozijo blaginjo ljudi (zaradi ekonomskih ali osebnih razlogov ali zaradi elementarnih in drugih nesreč). Zlasti pa krepijo ljudi, ki jim grozi izključitev ali so že izključeni iz družbenega življenja. Zato je njihova naloga, da gojijo človeške kvalitete in uveljavljajo etična načela stroke - spoštujejo človekovo integriteto in pravice, si prizadevajo za izboljšanje življenjskih razmer posameznikov, družin, delovnih, sosedskih in drugih skupin in skupnosti in pospešujejo socialno pravičnost, solidarnost, enake možnosti in demokratična razmerja v družbi.

Ne zaposlujejo se le v službah socialnega varstva, kot so centri za socialno delo, socialni zavodi, kar je matično delovno področje stroke, temveč povsod, kjer ljudje delajo in živijo: v podjetjih in drugih organizacijah, javni upravi, lokalnih skupnostih, na področju vzgoje in izobraževanja, v otroškem varstvu, zdravstvu, pravosodju in ustanovah za izvajanje kazenskih sankcij, na zavodih za zaposlovanje, v prostovoljnih in dobrodelnih organizacijah in drugod.

Socialne delavke in delavci pri delu praviloma niso izpostavljeni fizičnim naporom, lahko pa doživijo hude osebne pritiske. Izobraževanje za socialno delo zato vključuje tudi metode razbremenjevanja in refleksije.

Diplomanti so usposobljeni, da v praksi prepoznajo, kritično analizirajo in povežejo, raziskujejo, ocenijo in načrtovano uporabijo vire različnih uporabniških in strokovnih sistemov. V partnerskem, etično in profesionalno odgovornem sodelovanju z njimi soustvarijo potrebne rešitve oziroma želene razplete, mrežijo, razvijajo inovativne pristope v podpori in pomoči pri reševanju socialnih stisk in psihosocialnih problemov ljudi na poseben, socialnodelovni način, ki se razlikuje od pristopa drugih poklicnih disciplin na področju socialnega varstva.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Nima smeri, ima naslednje module: duševno zdravje v skupnosti, psihosocialna podpora in pomoč, socialna pravičnost in vključevanje, socialno delo s starimi ljudmi , socialno delo v delovnem okolju in socialno delo z mladimi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Socialno delo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 100 118 / Omejitev
2023/24 1 100 94 97 Brez omejitve
2023/24 2 10 22 / Omejitev
2022/23 1 100 127 100 Omejitev, minimum je 64
2022/23 2 6 28 / Omejitev
2021/22 1 100 370 100 Omejitev, minimum je 65
2021/22 2 7 45 8 Omejitev, minimum je 80
2020/21 1 100 179 103 Omejitev, minimum je 67
2020/21 2 9 49 9 Omejitev, minimum je 77
2019/20 1 100 171 101 Omejitev, minimum je 67
2019/20 2 6 28 6 Omejitev, minimum je 66
2018/19 1 100 192 106 Omejitev, minimum je 65
2017/18 1 100 143 100 Omejitev, minimum je 60,25
2017/18 2 11 48 11 Omejitev, minimum je 66
2016/17 1 100 158 105 Omejitev, minimum je 63
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane