UL Fakulteta za šport Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Kineziologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant kineziologije (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa Kineziologja so usposobiti diplomante za vodenje programov telesne priprave, vključno za izdelavo preventivnih vadbenih programov za zaščito pred najpogostejšimi poškodbami gibalnega aparata oziroma pripraviti vadbene programe za osebe, ki bodo že imele tovrstne probleme in se bodo želele vključiti v vadbo. Dobili bodo tudi temeljna znanja za nadaljevanje izobraževanja na drugostopenjskem študiju.

Predmetno-specifične kompetence, ki jih pridobijo diplomanti, so: razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa; poznavanje bio-psiho-socialnih značilnosti posameznih starostnih skupin in spolov; poznavanje zdravstvenih vidikov telesne obremenitve; razumevanje fizioloških in osnovnih biomehanskih vidikov telesne obremenitve; poznavanje pedagoških, andragoških in didaktičnih vidikov športne vadbe; sposobnost načrtovanja, izvedbe in nadzora vadbe za vplivanje na gibalne in funkcionalne sposobnosti ter telesne značilnosti zdravih oseb; obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na strokovnem področju; poznati značilnosti zdrave prehrane ter sposobnost svetovati uporabo prehranskih dodatkov v povezavi z vadbo in zdravim načinom življenja; sposobnost za izdelavo preventivnega vadbenega programa in za sodelovanje pri rehabilitaciji nekaterih tipičnih težav gibalnega sistema: debelost, bolečina v križu, kolenu, ramenu, gležnju,...; poznavanje osnovnih značilnosti delovnih in vsakodnevnih obremenitev; poznavanje splošne didaktike športno-vzgojnega procesa; poznavanje telesnega in gibalnega razvoja; ovladanje demonstracije in didaktike posameznih gibalnih in športnih prvin, ki se uporabljajo pri telesni pripravi; obvladanje metod za regeneracijo po telesni obremenitvi; organizacijske sposobnosti in znanja za izvedbo športne vadbe; usposobljenost za pedagoško vodenje posameznikov in skupin med vadbo; poznavanje reševanja iz vode; usposobljenost za delo s sodobnimi vadbenimi tehnologijami; poznavanje osnov raziskovalnega dela na strokovnem področju.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen preizkus gibalnih sposobnosti in znanj ter predložitev zdravniškega potrdila z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev
 • Opravljena splošna matura ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Kineziologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 109 / Omejitev
2023/24 1 30 102 30 Omejitev, minimum je 82,48
2022/23 1 30 104 30 Omejitev, minimum je 84,25
2021/22 1 30 196 30 Omejitev, minimum je 85,38
2020/21 1 30 130 30 Omejitev, minimum je 85,75
2019/20 1 30 136 30 Omejitev, minimum je 80,53
2018/19 1 30 173 30 Omejitev, minimum je 81,72
2017/18 1 30 139 30 Omejitev, minimum je 76,75
2017/18 2 1 22 1 Omejitev, minimum je 89,06
2016/17 1 30 154 30 Omejitev, minimum je 80,48
2015/16 1 30 165 30 Omejitev, minimum je 81,03
2014/15 1 35 154 35 Omejitev, minimum je 76,24
2013/14 1 35 213 35 Omejitev, minimum je 76,91
2012/13 1 40 164 40 Omejitev, minimum je 73,75
2011/12 1 40 174 40 Omejitev, minimum je 73,34
Prikaži starejše

Kineziologija (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 15 / Brez omejitve
2023/24 1 25 15 16 Brez omejitve
2023/24 2 11 16 / Omejitev
2022/23 1 25 6 18 Brez omejitve
2022/23 2 8 19 / Omejitev
2021/22 1 25 18 11 Brez omejitve
2021/22 2 14 15 14 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 64
2020/21 1 25 12 18 Brez omejitve
2020/21 2 7 20 7 Omejitev, minimum je 75,93
2019/20 1 25 4 16 Brez omejitve
2019/20 2 11 19 11 Omejitev, minimum je 65,13
2018/19 1 25 3 18 Brez omejitve
2018/19 2 10 23 10 Omejitev, minimum je 71,42
2017/18 1 25 10 12 Brez omejitve
2017/18 2 14 7 11 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane